RSS

Do Thái Sắt Máu

07 Th6

Bài nghiên cứu của  Bùi Như Hùng

1999

  PHẦN   1 

 Gê-hô-va  JEHOVAH 

        Phát nguyên từ nước Do Thái, Do Thái Giáo tin là trên trời có một vì linh thiêng làm chúa tể, sáng lập ra trời đất, mặt trời, mặt trăng, muôn loài và loài người, vị chúa tể quyền năng vô biên đó được gọi là Đấng Tạo hóa, hay là Đức Chúa Trời (tiếng Do Thái hebreux gọi là Yahweh, tiếng Pháp gọi là Yahvé, tiếng Anh là Jehovah). Đến đây thì không có gì đáng thắc mắc.

     Thế nhưng những kẻ viết ra đạo giáo ấy lại dùng lời Chúa Trời để cổ súy giết người cướp của, cho nên chúng ta phải tìm ra căn nguyên cội nguồn, thật hư, chân giả.

     Kinh Thánh của Do Thái có tên là Torah là tài liệu do dòng họ Lê-vi ghi chép và lưu truyền lại như sau: 

Chúa Trời Giê-hô-va tuyển lựa dân Do Thái làm một dân tộc của riêng Ngài, Ngài trực tiếp chỉ huy những sinh hoạt của dân Do Thái từ khi khởi thủy của loài người cho đến khi họ mất nước cách nay 2600 năm, đây là Cựu Ước.

     Còn Tân Ước của Chúa Giê-su ghi lại đời sống và những lời phán truyền của Chúa Giê-su (Jesus Christ). Đây là tài liệu ghi chép từ khi bắt đầu Công Nguyên lúc Chúa Giê-su sinh ra đời cho đến các hoạt động sau nầy của 12 tông đồ sau khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, như vậy Tân Ước nêu lên sự việc cách đây 2000 năm.Chúa Giê-su là người có thật sinh ra đời 600 năm sau khi Do Thái mất nước chứ không phải vì Do Thái giết Chúa Giê-su mà họ mất nước.     

Trong tài liệu nầy, tôi chứng minh theo phương pháp

khoa học dựa trên tất cả chứng tích 

rõ ràng của Kinh Thánh thì 

Đức Chúa Giê-su là vị Thánh Đại Quang minh.

Ngài là nạn nhân của Giê-hô-va, mà Jehovah do Lê-vi bịa đặt ra.

Kinh Torah tức Cựu Ước ghi rất rõ ràng từng lời phán truyền trực tiếp của Đức Chúa Trời Giê-hô-va do Lê-vi nói lại như sau:

“chỉ có dòng họ Lê-vi được phán truyền lời Chúa Trời mà thôi, 

“chỉ có dòng họ Lê-vi được làm giáo phẩm, 

“chỉ có dòng họ Lê-vi được giữ đền đài của Chúa Trời,

“chỉ có dòng họ Lê-vi được hưởng tất cả những gì mà dân chúng cúng vào đền Chúa Trời.

“tất cả những mệnh lệnh của Chúa Trời đều phải được triệt để thi hành.

“người dân nào không tuân lệnh thì sẽ bị ném đá cho chết.”   

 

Chúa Trời Giê-hô-va phán rằng (qua lời Lê-vi tuyền lại): 

Dân Do Thái là dân tộc duy nhất được Ngài tuyển lựa để làm của riêng Ngài, Ngài hứa cho riêng ông tổ của dân Do Thái là Abraham Miền Đất Hứa, Ngài cứu dân Do Thái khỏi ách nô lệ ở Ê-díp-tô bằng cách giết tất cả những đứa con đầu lòng của xứ Ê-díp-tô để làm áp lực với vua Pharaon. Xong rồi, Ngài đưa dân Do Thái trở về đánh chiếm Đất Hứa. Nhờ quyền phép vô biên của Ngài, dân Do Thái đánh đâu thắng đó, chiếm trọn miền nầy lập nên nước Do Thái.

     Với những công đức cao dày như vậy do Lê-vi kể lại, Chúa ra lệnh cho dân Do Thái cung phụng bò dê cừu bánh trái cho Chúa hưởng, Chúa sai dân Do Thái đi đánh giết tất cả các dân tộc khác để cướp của đem về chia chác với Chúa. Những chiến lợi phẩm (booty, butin) chiếm đoạt được phải đem chia bách phân với Chúa; riêng tất cả kim loại quí là vàng bạc chiếm đoạt được thì dân chúng phải tự nguyện nộp hết vào đền thờ Chúa. (Xin nhớ Chúa phán rằng chỉ có dòng họ Lê-vi là được hưởng tất cả những gì cúng vào đền thờ Chúa). 

Tôi khám phá và xác quyết :            

Đây là vụ buôn thần bán thánh vĩ đại nhất lịch sử loài người.

     Vụ lường gạt nầy kéo dài từ 3500 năm cho đến nay vẫn còn !

Miền Đất Hứa

      Dòng họ Lê-vi chủ mưu bịa đặt ra Kinh Thánh Torah, lợi dụng lòng tin của bộ lạc Do Thái gian tham, chúng bịa đặt ra những lời phán truyền của một nhân vật mạo nhận là Đức Chúa Trời, những lời đó dĩ nhiên chỉ đem lại lợi lộc cho riêng chúng, chúng ăn trên đầu trên cổ dân Do Thái!

     Trong mấy ngàn mệnh lệnh của Chúa Trời, tôi đều thấy “Ngài” ra lệnh rõ ràng tỉ mỉ không có ẩn dụ gì cả; sau đây là một thí dụ (kinh Dân số ký, chương 35, từ đoạn 1 đến đoạn 5): 

      Chúa Trời truyền lệnh cho dân Do Thái:

“phải dành riêng cho dòng họ Lê-vi 48 thành phố lớn và chung quanh mỗi thành phố phải dành 1000 sải về phương bắc, 1000 sải về phương nam, 1000 sải về phương tây và 1000 sải về phương đông để làm đồng cỏ cho gia súc của dòng họ Lê-vi ăn.”   

                              ( 1 sải dài độ 1 thước, cở 3 feet; sải = cubit, coudée).

 

   Ngoài những tài liệu gọi là “Thánh kinh” Do Thái Torah tức Cựu Ước không có chứng tích nguyên thủy nào khác nói về Chúa Trời có tên là Giê-hô-va. Cho nên

Trong sự trình bày của văn bản nầy, tôi xác định tôi diệt trừ Giê-hô-va do Lê-vi dựng lên, mạo xưng là Chúa Trời, mạo xưng là Đấng Tạo Hóa trong kinh Torah của Do Thái giáo tức Cựu Ước của Công giáo.

    Khi tôi đánh Do Thái giáo gian ác thì bọn tay sai của Do Thái và của Giáo hội Vatican ré lên là tôi đánh Đức Chúa Trời, đánh Đấng Tạo Hóa. Cho nên tôi phải nhấn mạnh ở đây là tôi cương quyết trừ diệt tên Giê-hô-va vì nó mạo nhận là Chúa Trời, mạo nhận đasng Tạo Hóa trong kinh Cựu Ước do Lê-vi viết ra. Tôi phải hoàn thành sứ mạng thiêng liêng nầy vì nhân loại đã quằn quại đau thương vì Giáo hội Vatican đã in và phổ biến Cựu ước sắt máu, gian tham để cổ súy Thánh chiến, tạo dựng thuộc địa, giết hại tất cả những người thuộc giáo phái khác.

 

 Tôi minh định:

 

Tôi diệt trừ bọn phản Chúa Giê-su là Giáo hội Công giáo tại Vatican.

 

                       Tôi không đánh Thiên Chúa giáo của Chúa Giê-su.

Tôi xác quyết trước Lịch sử:

chính những lề luật man rợ ghi trong kinh Cựu Ước của  Giê-hô-va (mạo xưng là “Chúa Trời”) đã giết Chúa Giê-su.

 

Ðây là mục đích chính của văn bản nầy.

      Quí vị chỉ cần đọc Thánh Kinh của Công giáo (đâu đâu cũng có), phần Cựu Ước là sao y bản chánh của Kinh Torah của Do Thái giáo, không sót một chữ. Tôi nghiên cứu thấy Kinh nầy là nguồn gốc của những tội ác khủng khiếp trên toàn cầu, vì nó được phổ biến rộng rãi và được đem ra dạy cho các “con chiên”, mà các “con chiên” nầy bị hớp hồn bởi 2 chữ “Thánh Kinh”. Chứ thật ra đây là một ngụy thư do dòng họ Lê-vi bịa đặt rất tinh vi lời “Thánh”, lời “Chúa Trời” với chủ đích lường gạt bóc lột dân Do Thái đến xương tủy.

     Trình độ Kinh Cựu Ước ấu trĩ đến thảm thương:

     Kinh Thánh viết về nguồn gốc loài người rằng:”Chúa Trời lấy một nắm bụi đất nặn ra tượng ông A-đam giống như hình ảnh của Chúa, Chúa hà hơi cho cái tượng nầy thành người sống, sau đó vì thấy ông nầy có một mình buồn quá, nên Chúa Trời lấy một cái xương sườn của ông ta để nặn thành một người đàn bà, gọi là bà Ê-và”. Ngày nay con nít lên 5 tuổi không còn tin ở Ông Già Nô-el, thì tại sao những người Công giáo già đầu rồi mà lại còn tin cái chuyện nhảm nhí nầy ?

Chúa Trời tạo ra thế giới và loài người trong 7 ngày, rồi Chúa Trới vì quá mệt mỏi, phải ngừng lại để thở“!

 (Thánh Kinh không nói ông ta có cần ô-xy không ?)

 

    Kinh Cựu Ước không hề biết gì, không hề có một chữ về TÂM LINH, tất cả những mục tiêu trong Kinh đều VẬT CHẤT (như đất đai, đền thờ, chém giết, cúng kiến, thịt nướng, ăn uống, địa đàng, cắt qui đầu, cắt cổ những con vật tế thần, lấy máu rưới bàn thờ…., đến cả những việc như Chúa ra lệnh đem chia (để cúng vào đền thờ Chúa) những chiến lợi phẩm cướp đoạt được của các dân tộc mà dân Do Thái đã đánh giết. Chính Giê-hô-va mạo xưng là Chúa Trời, nó làm ông cai thầu khai thác triệt để cái thế giới vật chất nầy qua các hành vi của dân Do Thái.

     Nói nôm na: bọn Lê-vi in bạc giả Giê-hô-va để lường gạt dân Do Thái.

     Kinh Cựu Ước được in rất công phu, từng tên sách, từng chương, từng đoạn đều được ghi và đánh số thống nhất cho tất cả các ấn bản của cả trăm thứ tiếng. Sau đây tôi xin trích một vài đoạn văn rất dã man mà một người có lương tri, một đạo giáo chân chính không thể không nhận thức được, thế mà bọn vô lương còn in, lưu trữ, phổ biến, tôn thờ, giảng thuyết.  

 

1. GIẾT NGƯỜI là THÁNH THIỆN

     Kinh Lê-vi Ký, chương 10 , từ đoạn 1 đến đoạn 3:

10  1 Hai con trai của A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm một lư hương, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa không đúng qui tắc trước mặt Đức Giê-hô-va.

      2Trước mặt Đức Giê-hô-va, một ngọn lửa lòe ra nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va.

3Mai-sen bèn nói cùng A-rôn rằng: “Ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi ngài phán rằng:    “Trước mặt các người thân ta muốn chứng tỏ sự thánh thiện của ta, và trước mặt tất cả dân chúng ta chứng tỏ sự vinh hiển của ta“! “

      Những đoạn văn ghê tởm tương tự ngập tràn “Thánh Kinh Cựu Ước”!

     Giết là thánh thiện! giết là sự vinh thăng của Chúa!

2. GIẾT SẠCH là LỆNH CHÚA

   Kinh “Xuất Ê-díp-tô ký” (Exodus), chương 32 từ đoạn 25 đến đoạn 29:

 32     25 Vả, Mai-sen thấy dân buông thả bê bối,  vì A-rôn để họ buông thả bê bối, đến đỗi bị sĩ nhục cùng những kẻ thù nghịch, 26thì Mai-sen đứng nơi cửa trại quân mà nói rằng: “Ai thuộc về Đức Giê-hô-va, hãy đến cùng ta đây!” Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người. 27Người truyền cho họ rằng: ” Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy:Mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại quân, từ cửa nầy đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em, bạn hữu, và kẻ thân cận mình“. 28Dân Lê-vi bèn làm y như lời Mai-sen; trong ngày đó có chừng 3 ngàn người bị giết. 29Mai-sen truyền rằng: “Ngày nay mỗi người trong số các ngươi hãy dâng tay mình cho Đức Giê-hô-va, chẳng sá chi đến con trai hay là anh em mình, hầu cho các ngươi được ơn phước vậy.

Đây là một chủ trương:

Người theo đạo giáo nầy phải giết con cái, anh em, bạn hữu, thân thuộc của mình, những người không cùng tôn giáo, như vậy chủ mưu giết người là có thật, rất trắng trợn. Cho nên ở đâu có Thánh Kinh là ở đó có bách hại dân chúng (Như Kosovo, như Bắc Irlande hiện nay, như Rwanda mà Đại diện của Mỹ và Anh là người Do thái tại Liên Hiệp Quốc  ở New York ra lệnh cấm 3000 quân Liên Hiệp Quốc hiện có mặt tại hiện trường không cho  bắt bọn sát nhân). 

Đoạn trên đây là điển hình, và còn có cả ngàn câu như vậy do chính Lê-vi đặt vào miệng Giê-hô-va mạo xưng là Chúa Trời.

     Kinh “Phục truyền Luật lệ ký” (Deuteronomy), chương 13, từ đoạn 7 đến đoạn 12 có ghi mệnh lệnh của Chúa Trời Giê-hô-va :

  13    “7Nếu anh em ngươi, con trai của cha ngươi hay con trai của mẹ ngươi (con riêng), con trai của ngươi, con gái của ngươi, hay vợ ngươi tìm cách bí mật dẫn dụ ngươi khi nói rằng “chúng ta hãy đi tôn thờ các thần khác”, các thần mà cha ông ngươi không biết đến, 8đó là các thần của những dân tộc khác ở xa hay ở gần, từ đầu nầy cho đến cuối mặt đất, 9ngươi không được chấp thuận nó, ngươi không được nghe theo lời nó, mắt ngươi không có thương hại, ngươi không tha thứ nó và ngươi không che đậy cho nó. 10Đúng thế, ngươi phải giết nó, bàn tay ngươi trước tiên giết nó, rồi mới đến bàn tay những người dân khác. 11Ngươi ném đá nó cho đến chết, vì nó đã muốn đưa ngươi đi lầm đường, đi xa Chúa Giê-hô-va của ngươi, Ngài đã đem ngươi ra khỏi cảnh nô lệ ở É-dip-tô.    12Tất cả nước Do Thái khi thấy tin nầy sẽ đem lòng kinh sợ và không còn dám phạm lỗi ở chỗ ngươi ở nữa.

Xin quí vị bình tâm suy nghĩ, có một đạo giáo hô hào chém giết những người không cùng đạo với họ, đó là mầm mống, là nguyên nhân gây tội ác rõ ràng của những cuộc chém giết vì tôn giáo, trong mỗi gia đình, trong mỗi dân tộc.

Khi đọc những dòng Kinh nầy, những người có trách nhiệm với quốc dân, với làng xóm thời Gia Long, thời Tự Đức, họ phải hành xử như thế nào? Tại sao họ phải chém đầu những tín đồ sắt máu? khi Giáo hội Công giáo Vatican không cho họ một chọn lựa nào khác.

Ông bà chúng ta đã hành động đúng khi xử trảm những tên theo tà giáo sắt máu nầy. Các Thánh tử đạo chết ở Việt nam là do sự ngu xuẩn của Giáo hội Công giáo Vatican gian trá phổ biến kinh Cựu Ước khát máu.

     Còn hơn thế nữa, Kinh Sa-mu-ên I, chương 15, từ đoạn 1 đến đoạn 3:

  15   1 Sa-mu-ên nói cùng Sau-lơ rằng: Đức Giê-hô-va đã sai ta xức dầu cho ngươi, lập ngươi làm vua dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. Vậy bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. 2 Đức Giê-hô-va phán như vầy: “Ta nhớ lại điều A-ma-léc làm cho Y-sơ-ra-en, ngăn cản đường lúc nó ra đi khỏi xứ Ê-díp-tô, 3 vậy hãy đi đánh dân A-ma-léc và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng, phải giết người nam và nữ, con nít và trẻ sơ sinh, bò, lạc đà và lừa.“”

     Tên mạo nhận Chúa Trời là Giê-hô-va ra lệnh cho dân Do Thái (Y-sơ-ra-ên) đi bách hại tất cả dân tộc khác, giết đến trẻ sơ sinh, gà chó cũng không tha. Những ai tôn thờ con chằn tinh gian manh nầy thì ngu quá, nhất là mình không phải dân Do Thái mà nghe theo nó thì đúng là ngu ngốc.

     Tôi không thể nhẹ lời với bọn sát nhân, có ai trách tôi thì tôi xin hoan hỉ nhận chịu:

                  Với bọn ngoan cố cuồng sát từ mấy ngàn năm,

                                  với lũ tai trâu, mặt dày mày dạn

                                               thì lời lẽ tế nhị có hiệu lực gì?

 Như trong Kinh Xuất Ê-díp-tô Ký chương 29, đoạn 38 và 39:

Giê-hô-va đòi dân Do Thái cúng kiến cho nó ăn, mà nó ăn tham khủng khiếp, Chúa Trời Giê-hô-va phán rằng:

   29    38Đây là phẩm vật mà các ngươi phải cúng vào đền thờ Ta: từ nay và mãi mãi về sau, mỗi ngày hai con cừu non một tuổi. 39 Một con vào buổi sáng sớm và một con váo lúc hoàng hôn.

       Và cũng trong Kinh Xuất Ê-díp-tô Ký chương 34, đoạn 19 và 20:  

  34    19Tất cả các trưởng nam đều thuộc về Ta; cùng các con đực đầu lòng của bầy gia súc của các ngươi, hoặc bò hoặc cừu cũng vậy. 20 Tất cả con lừa đực sinh ra trước tiên thì ngươi phải chuộc bằng một tiểu gia súc. Nếu ngươi không chuộc thì phải bẻ cổ nó cho chết. Nhưng ngươi phải chuộc các con trưởng của các ngươi. Và không ai được đến trước mặt ta với hai bàn tay trắng.

       Thủ tục “đầu tiên” ăn bẩn của Việt cộng  có khác gì không? Thưa quí vị, có gì khó hiểu trong những lời Chúa phán không? có gì là tâm linh, có gì là ẩn dụ, có gì là cao siêu hay chỉ là những câu thô tục của phường nặc nô gian trá hạ cấp? Không cúng cho nó ăn thì nó hăm dọa ghê rợn:

  Kinh Ô-sê, chương 14, câu 1: Chúa phán rằng:

   14     1 Sa-ma-ri phải bị trừng trị. Nó đã phản lại Chúa: Chúng nó sẽ bị giết bằng gươm, trẻ sơ sinh sẽ bị đè dẹp, và đàn bà có thai bị mổ bụng.

       Sa-ma-ri là địa danh một thành phố. Câu nầy quá tởm nên tôi không tìm thấy trong một số ấn bản bằng Việt ngữ, nhưng Anh, Pháp thì có đủ. Một người có chút lương tri cũng không chấp nhận cái quái thai Chúa Trời ghê tởm đó do Lê-vi tạo dựng ra. Tin theo nó là ngu ngốc, dù họ là tiến sĩ thần học, dù là linh mục, cũng chỉ là cuồng tín. Họ cuồng tín thì mặc họ, nhưng đàng nầy họ nghe theo tên Quỉ sứ nầy mà đi chém giết dân tộc ta, cho nên tôi phải ra tay trừ khử lũ tội đồ Công giáo Vatican.

 4. ĂN THỊT CON RUỘT

       Không cúng kiến cho Chúa ăn thì Chúa nói không trung thành với Chúa, và đây là hậu quả:

   Chúa hăm dọa sẽ đem đến những hình phạt ghê rợn như ghi trong Kinh Lê-vi ký (Leviticus, Lévitique), chương 26, từ đoạn 23 đến đoạn 30: đây chính là lời của Chúa Trời truyền phán:

   26      23Dẫu đến những việc ấy mà các ngươi cứ không phục sự sửa phạt của ta, cứ phản đối ta, 24thì ta đây cũng sẽ nghịch lại các ngươi, và vì cớ tội lỗi sẽ giáng tai vạ cho các ngươi gấp bảy lần hơn. 25 ta sẽ khiến gươm giáo đến trên các ngươi đặng báo thù sự giao ước của ta, khi các ngươi hội hiệp trong những thành trì của mình, ta sẽ giáng dịch hạch đến giữa các ngươi, và nộp các ngươi vào tay bọn địch. 26Khi ta dẫn sự đói kém đến, mười người nữ sẽ nướng bánh của các ngươi trong một lò, cân bánh trao lại cho các ngươi, các ngươi sẽ ăn mà không no.    27Dẫu đến như vậy, mà các ngươi cứ không khứng nghe ta, còn phản đối ta, 28thì ta cũng sẽ nghịch lại các ngươi một cách giận dữ, và vì cớ tội lỗi các ngươi, sẽ sửa phạt gấp bảy lần nữa. 29Các ngươi sẽ ăn thịt con trai con gái mình; 30ta sẽ hủy diệt nơi cao các ngươi, phá đổ những hình mặt trời, và để thây các ngươi chồng lên thây của hình tượng của mình, tâm hồn ta sẽ ghê tởm các ngươi.

      Cái “nhân vật” nói ra những lời gian ác trên đây có xứng đáng cho chúng ta gọi là Thánh không? Rõ ràng Lê-vi hạ nhục Chúa Trời xuống hàng Ngạ quỉ côn đồ chủ trương giết người.

                 Giê-hô-va là con quái thú đã thành tinh.

        Còn nhiều lắm, toàn là những lời hăm dọa ghê rợn, như trong kinh “Phục truyền Luật lệ ký” (Deuteronomy), chương 7, từ đoạn 1 đến đoạn 6:

       1 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi dẫn ngươi vào xứ của mình sẽ nhận được, đánh đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc, là dân Hê-tít, dân Ghi-rê-ga-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít, tức 7 dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi. 2 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi đã giao nộp những dân ấy, và ngươi đánh bại chúng, thì phải diệt hết chúng đi, chớ lập giao ước cùng chúng nó, và cũng đừng thương xót chúng. 3Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, 4vì các dân tộc nầy sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục vụ các thần khác, rồi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên và diệt ngươi nhanh chóng. 5Nhưng đối với các dân đó, các ngươi phải làm như vầy: phá những bàn thờ, đập bể những pho tượng, đánh hạ các thần A-sê-ra và đốt những hình chạm của chúng nó. 6Vì ngươi là một dân thánh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân tộc thuộc riêng Ngài.”

            Chúa Trời chỉ chấp nhận và ưu ái dân Do Thái mà thôi, sai dân Do Thái đi đánh giết tất cả những dân tộc khác. Như vậy người nào không phải là dân Do Thái Y-sơ-ra-ên mà đi tôn thờø Đức Chúa Trời Giê-hô-va, tức con quái thú đã thành tinh, thì thật là đần, dù họ có giải Nobel, dù là tiến sĩ thần học, dù là linh mục.

                               Kinh Cựu Ước sắt máu gian trá là bằng cớ không thể

                                                            chối cãi của sự ô nhục khai thác thần quyền ba xạo.

       Ngày nào còn tôn thờ kinh Cựu Ước, giáo hội Vatican còn bôi vào mặt mình lớp chàm ô nhục đó và các con chiên là những nạn nhân khốn khổ của bọn cai thầu tôn giáo vô lương vì Kinh Thánh Cựu Ước dã man giết người thật sự : Kinh Thánh không chỉ là những lời nói suông, mà là những chỉ thị có hiệu lực như một mệnh lệnh mà tín đồ phải triệt để thi hành.

              Đây là chứng cớ hiển nhiên:

Kinh Cựu Ước tức Torah của Do Thái giáo chủ trương trường kỳ máu hận: Cái sắt máu đó ung đúc những người Do Thái như tên Dr Baruch Goldstein MD tốt ngiệp và hành nghề bác sĩ ở Hoa kỳ, y trở về xứ Do Thái I-xờ-ra-ên của y, rồi đi đến Hebron ngày 25 tháng 2 năm 1994, vào nhà thờ Mosque của Hồi giáo, trong khi người ta đang làm lễ cầu nguyện, nó bắn chết 29 người (trong số nạn nhân có nhiều vị giáo phẩm Hồi giáo) rồi nó mới bị người ta xúm lại đập chết. 

      Thủ tướng Do Thái là ông Yitzhak Rabin có ký hiệp ước hòa bình với ông Yasser Arafat, như vậy hai dân tộc Do Thái và Palestin có thể an sống mà không bắn giết nhau.

Nhưng bất thình lình Yigal Amir bắn chết ông Yitzhak Rabin ngày 5 tháng 11 năm 1995 để phá hủy những kế hoạch hòa bình của ông. Trong suốt thời gian bị bắt giữ và ra trước tòa, hung thủ luôn luôn tươi cười và tuyên bố là :

   Đó là do ý Chúa Trời“.

Như vậy Yigal Amir giết người là do nó tuân theo chỉ thị của Chúa Trời được ghi cả ngàn lần trong Kinh Cựu Ước, là phải giết bất cứ người Do Thái nào mưu toan ký hòa ước với các dân tộc khác.

     Kính thưa quí vị, Thánh Kinh Do Thái là nguồn gốc của nhiều giáo phái khác phát xuất từ cái nôi gian ác Y-sơ-ra-ên ở Trung Đông, những lời kêu gọi giết người được triệt để thi hành, từ trước đến nay đã có không biết bao nhiêu là những vụ thảm sát vì tôn giáo gốc Y-sờ-ra-ên . Năm 1995 còn như vậy huống hồ trong những thế kỷ trước, trong những ngàn năm trước thì nó kinh hoàng như thế nào, nhất là quyền hành nằm trong tay Giáo hội?

     Cái tinh thần đạo giáo của kinh Cựu Ước rất thấp hèn, đôi khi đọc lên nghe khôi hài ngớ ngẩn của giọïng lưỡi của một thằng du đãng khật khùng mà thích đi lường gạït và chủ mưu giết người, xin xem những trích dẫn ở phần 1, 2,3,4 trên đây thì quá rõ, nó vừa hề, vừa tếu vừa gian trá ấu trĩ, mà lại hăm dọa và dạy bọn Do Thái đi giết người một cách sắt máu!.

   Không diệt kinh Cựu Ước thì thế giới không bao giờ có Hòa bình.

                Cho nên năm 1995 tôi đưa Thánh Kinh ra tòa.

 

5. LINH HỒN là MÁU

 

     Toàn bộ kinh Cựu Ước rất ấu trĩ, không hề biết linh hồn là gì, không có lấy một câu về tâm linh. (Đạo giáo gì kỳ lạ vậy? có thật Do Thái giáo là một đạo giáo không?)

     Bằng cớ của sự ngu dốt nầy, trong kinh Ezekiel có ghi rằng chính Chúa Trời Giê-hô-va dạy cách phù phép cho ông tiên tri nầy làm cho toàn thể dân Do Thái sống lại! (chương 37, từ đoạn 1 đến đoạn 14):

     Ezekiel kể rằng ông được Chúa Trời đưa đến một thung lũng, ông đọc “khẩu quyết” theo lệnh Chúa Trời thì ông ta thấy những khúc xương khô ráp lại thành những bộ xương, rồi những đường dây thần kinh mọc ra, những mạch máu mọc ra, rồi những bắp thịt nẩy nở, rồi da mọc ra bao bọc lại thành ra những thân thể. Ezekiel đọc tiếp khẩu quyết và những cái xác đó đứng dậy đi lủ khủ: đó là toàn thể dân Do Thái mai sau!

     Quí vị có thấy cái đạo giáo quái ác nầy nó ghê rợn đến chừng nào!

     Đúng vậy: Tạo ra những quỉ nhập tràng và ma cà rồng từ những bộ xương thì chỉ có cái đạo Do Thái kinh dị nầy mới sáng tác nổi. Những phim kinh dị như Dracula đều lấy nguồn cảm hứng từ trong Kinh Cựu Ước Torah Do Thái.

     Riêng về danh từ linh hồn (soul, âme) thì Chúa Trời cho đó là máu đang chảy trong huyết quản thân thể người ta như khi Chúa Trời giảng cho ông Nô-Ê (Noé, Noah) nghe. Vì vậy mà nhóm Témoins Jehovah, Jehovah Witnesses không bao giờ chịu truyền máu, vì sợ linh hồn của người khác vào thân thể mình. Chỉ có Chúa Trời là độc quyền hưởng máu của những sinh vật tế thần mà các giáo sĩ rưới chung quanh bàn thờ.

  Đây chính là tà giáo thờ Ác QUỈ khát máu.

        Do Thái giáo và Giáo hội Vatican bắt tín đồ đội cuốn Kinh Cựu Ước lên đầu,

      đúng ra vị trí của Kinh nầy là sọt rác.

 

 

LINH HỒN không thể là MÁU !

Như vậy Thánh Kinh không hề biết LINH HỒN của con người là gì

Thánh Kinh không bao giờ đề cập đến LINH HÔN cả

 

6. NÉM ĐÁ là KỸ THUẬT ĐẤU TỐ

       Bọn Lê vi mượn lời của Chúa Trời để dạy dân Do Thái một kỹ thuật giết người rất tinh vi, đây là một phát minh dã man và ghê rợn:

     Nạn nhân bị kết án, bị đem ra ném đá; mỗi người dân Do Thái phải cầm một cục đá ném vào nạn nhân, người nào không tuân theo lệnh nầy của Chúa Trời thì sẽ bị giết. Nạn nhân kêu la thê thảm thật lâu trước khi chết, khi đã biến thành một cây cột máu đỏ lòm.

     Như vậy nạn nhân bị dùng để huấn luyện toàn thể dân Do Thái trong kỹ thuật tàn sát ghê rợn. Sau khi được huấn luyện ném đá, toàn thể dân Do Thái đều có bàn tay đã nhúng máu thì không ai còn trở lại con đường lương thiện được nữa (sau nầy cộng sản bắt chước ra thành lối đấu tố địa chủ). Những vòi máu phun ra, những tiếng kêu la rên xiếc của nạn nhân xúc tác vào tâm não bộ dân Do Thái, khiến chúng trở nên cuồng sát.

 

     Ném đá còn là một kỹ thuật tuyển lựa rặt dòng: những tên Do Thái nào không tham gia hay phản đối việc ném đá (như Jesus) thì phải bị giết, cho nên tất cả những người dân Do Thái còn sống đều là những kẻ đã tham gia đấu tố ném đá, sau mấy trăm đời, sau mấy ngàn năm, dân Do Thái đã trở thành một giống dân thuần nhất, rặt dòng giết người. Đây là sự tuyển lựa theo kỹ thuật di truyền học đầu tiên áp dụng cho chủng tộc, đã được thực hiện dưới danh nghĩa đạo giáo, tuân theo lệnh của một đấng thần linh.

       Thực tế kinh hoàng: Tất cả những người Do Thái ngày nay đều có tổ tiên có bàn tay nhuộm đầy máu tươi. Một dân tộc như vậy sẽ không ngần ngại thực hiện những quỉ kế gian ác dã man nhất.

       Muốn xứng đáng với tình thương của Chúa Giê-su người Công giáo phải đủ can đảm nhìn nhận giáo hội Vatican gian trá, vì chính Chúa Giê-su cũng bị Do Thái giáo giết vì Ngài cổ súy tình thương, vị tha bác ái,

      Ngài chống lại hành động ném đá dã man cho nên đúng theo

                    qui luật Mai-sen ghi trong Cựu Ước, chúng phải giết Ngài.

       Đọc đến đây nếu người Công giáo chưa sáng mắt thì là hết thuốc chữa.

        Giáo hội Vatican đã giết nhiều khoa học gia, cầm tù nhà bác học Galiléo Galilée vì những vị nầy chứng minh trái đất quay chung quanh mặt trời, nghĩa là ngược lại những gì Giê-hô-va ngu ngốc đã dạy trong Thánh kinh Cựu ước. Giáo hội Vatican đần độn ấu trùng hơn Do Thái giáo vì tôn thờ con quỉ Giê-hô-va làm Chúa Cha.

      Và tôi đang đánh Chúa Cha của bọn chủ trương sát nhân đây.

    Khi xử dụng những cực hình hại người cô thế thì Giáo hội La-

  mã gian ác là tội đồ đối với Đức Chúa Giê-su, đối với Nhân loại.

   

 7. MIỀN ĐẤT HỨA là Ô TRỌC

   Nói đến Miền Đất Hứa thì người ta luôn luôn liên tưởng đến một nơi tươi đẹp, trù phú, an lành, thái hòa.

       Trong Kinh Sáng thế ký, chương 17 từ đoạn 7 đến đoạn 8 có ghi: Chúa Trời hứa cho riêng ông Abraham và con cháu ông vùng đất Canaan, nơi đây gia đình ông Abraham hiện là những người chỉ tạm cư ngụ . Cho nên xứ Ca-na-an nầy có tên từ đó là Miền Đất Hứa.

      Đây là lời giao ước của Chúa Trời nói trực tiếp với Abraham:

    17      7 “Ta giữa ta và ngươi, và với dòng họ của ngươi mai sau, một giao ước vĩnh cữu, để ta làm Chúa của ngươi và của dòng họ của ngươi mai sau. 8Ta cho ngươi và cho dòng họ ngươi xứ nầy, xứ Canaan mà ngươi đang sinh sống, để cho các ngươi làm chủ vĩnh viễn và ta là Chúa của các ngươi.”

       Đến đời ông Jacob, cháu nội ông Abraham, thì trời làm hạn hán, đói kém triền miên, không sống nổi, gia đình ông Jacob gồm 70 người mới rời bỏ xứ Canaan theo người con áp út là Joseph lánh cư qua Ai-cập nương náu. Một thời gian sau toàn thể gia đình nầy đều trở thành dân nô lệ ở Ai-cập.

     430 năm sau Chúa Trời sực nhớ lời hứa với ông Abraham khi xưa; Chúa Trời ra lịnh cho Mai-sen (Moses, Moise) của dòng họ Lê-vi dẫn dân Do Thái trở về xứ Canaan, tức về Miền Đất Hứa. Vì bây giờ miền đất nầy là “một xứ đầy sữa tươi, mật ngọt“. Theo lệnh Chúa Trời dân Do Thái kéo về đánh chiếm toàn bộ Miền Đất Hứa nhờ phù phép mầu nhiệm của Chúa Trời giúp sức trong các trận đánh. Và theo lệnh của Chúa Trời, dân Do Thái phải giết sạch hết dân cư ở đây để chiếm hữu toàn thể miền nầy (vì Chúa trời hứa chỉ cho riêng con cháu của Abraham mà thôi). Đàn ông, đàn bà, từ người già nua đến trẻ sơ sinh của tất cả những sắc dân bản xứ đều bị giết chết sạch.

     Trớ trêu thay, Thánh Kinh có ghi rõ: khi ông Abraham mới đến xứ Canaan nầy, gia đình ông ta được dân bản xứ đón tiếp rất nồng hậu.

       Ngẫm nghĩ lại thật là kinh hoàng:

        Gia đình ông Jacob tự ý bỏ đi khỏi xứ Canaan, không ai đánh đuổi họ đi, họ ra đi lánh nạn đói đến Ai cập nương náu. Trong suốt thời gian 430 năm, những sắc dân bản xứ ở lại chịu đựng hạn hán, dày dạn gió sương, ra công cày sâu cuốc bẫm để biến xứ nầy thành “một xứ đầy sữa tươi mật ngọt”. Đây là công lao của họ, đây là thành quả hy sinh đầy mồ hôi nước mắt mới sống còn với sự cay nghiệt thời tiết cực kỳ khó khăn. Thế nỡ lòng nào Chúa Trời lại sai Mai-sen đem dân Do Thái về đánh giết toàn thể dân bản xứ, đến trẻ sơ sinh cũng không tha, để chiếm hữu xứ nầy !!!.

    Chỉ có thảo khấu, ác quỉ, thực dân và cộng sản mới hành động như vậy.

      Trước khi đánh cộng sản thì phải đánh con chó điên Giê-hô-va xong đã. (Tôi muốn nhẹ lời với họ, nhưng đồng bào tôi chết không nhắm mắt vì Do Thái, vì con Quỉ khật khùng nầy thì làm sao tôi nhẹ lời đây, mà nhẹ lời với tai trâu làm gì? Tôi sẽ nhẹ lời với họ khi họ trả lại tôi sinh mạng của năm trăm ngàn người gục chết ở biển Đông, một triệu người do thực dân Pháp giết, hai mươi triệu dân quân cán chính Miền Nam tan nát cả sinh mạng và tài sản do âm mưu thông đồng giữa Do Thái và cộng sản).

         Chúng ta thấy rõ Chúa Trời là con Chằn tinh miệng đầy máu tươi, được dân Do Thái tôn sùng. Kẻ nào tôn sùng nó, đều là những con thú.

         “Miền Đất hứa” trong Thánh Kinh là một cụm từ đồng nghĩa với gian tham, dã nam, thú tính, đây là dấu ấn ô nhục của lịch sử nhân loại, cả về đạo giáo, tư tưởng, tâm linh, văn hóa, xã hội, luân lý, nhân sinh .

       Ngụ ngôn của “Miền đất hứa” là Chúa Trời dạy dân Do Thái một đường lối sắt máu vô luân và man rợ, không có nhân nghĩa lễ trí tín. Đây là bài học đắt giá và đích đáng cho những ai rước Do Thái vào nhà, vào nước mình. Dân Việt nam đã trả một cái giá quá cay đắng vào tháng Tư-75!

 

8. LOẠN LUÂN là CHÍNH SÁCH

       Ngay khởi đầu bằng Sáng thế ký, Chúa Trời tạo ra Adam và Eva, thì con cái Adam lấy ai?

 rồi Chúa giết sạch muôn loài bằng Đại hồng thủy, chỉ còn lại gia đình ông Nô-Ê và một cặp cho mỗi loài thú, con cháu Nô-Ê lấy ai?

rồi Chúa giết sạch những người gọi là tội lỗi ở Sodome và Gomorrhe, chỉ còn lại ông Lot và 2 đứa con gái ruột, ông Lot phải lấy 2 đứa con gái ruột, do ai chủ trương?

  Kính thưa quí vị, theo những mô hình tạo lập ra và hành động như vậy của Chúa Trời thì những người đặc biệt được Chúa Trời tạo ra thì chúng nó bắt buộc phải lấy nhau.

      Abraham lấy em gái là Sara, y là người duy nhất được Chúa Trời cho Miền Đất Hứa! Amram lấy cô ruột là Yokebed đẻ ra Mai-sen và Aaron, 2 tên nầy là thân tín nhất của Chúa Trời. (tại sao?)

  Tôi khám phá ra:

       Nhìn lại tổng thể, đây là một chủ trương loạn luân có dự mưu của

      bọn đầu nậu tín ngưỡng Lê vi bịa đặt ra kinh Thánh Cựu Ước:

       Vì kinh Thánh viết đi viết lại trong cả ngàn năm, cho nên chúng thêm bớt đủ thứ vào những gì chúng đã bịa đặt ra. Vấn đề then chốt là cổ súy loạn luân để giữ cho dân Do Thái được sống sót rặc dòng vì họ bị đày ải biệt xứ, mỗi gia đình một nơi khi quân đội các nước láng giềng đánh chiếm Do Thái. Phải cổ súy loạn luân để buộc dân Do Thái không pha trộn với các giống dân khác vì Chúa Trời (Lê-vi) sợ ảnh hưởng của các dân tộc nầy lên dân Do Thái.   

   

    Noi gương nầy, cô Lucrèce Borgia tuyệt đẹp và tuyệt dâm, cho ra đời một đứa con tại La-mã năm 1480, mà người ta không biết cha đứa bé có phải là anh ruột cô ta (tức Hồng y công tước César de Valentinois) hay là cha ruột của cô (tức là giáo hoàng Alexandre VI, tên là Rodrigo Borgia có vợ là bà Vaneazza Catanei). Làm Hồng y, làm Giáo hoàng thì phải tuân theo lời dạy của Chúa Trời chứ ? Ai thắc mắc Chúa phạt cho mà coi.

 

9. LƯỜNG GẠT là BẢN CHẤT

       Từ trang đầu đến trang cuối, Kinh Cựu Ước luôn luôn vinh thăng bọn lường gạt, đặc biệt trong kinh Sáng thế ký, chương 27 từ đoạn 1 đến đoạn 27 kể lại nguồn gốc dân Do Thái như sau:

     Ông Isaac (con ông Abraham) được 89 tuổi, ông bị mù lòa và nhận thấy cái chết gần kề, ông mới bảo người con cả là Esau đi săn bắn rồi đem nấu nướng cho ông một bữa ăn thịnh soạn, để ông ban phước lành cho Esau làm tộc trưởng Do Thái. Bà mẹ của Esau là Rebecca nghe lóm được, nhưng vì bà ta thương đứa con thứ là Jacob hơn, cho nên khi Esau đi săn bắn thì bà bảo Jacob bắt 2 con dê con làm thịt, bà nấu một bữa ăn thịnh soạn rồi bảo Jacob đem lên cho ông Isaac ăn và nói dối là chính nó là con trưởng. Vì mù lòa cho nên ông Isaac bị gạt, ông ăn và ban phước lành cho Jacob. Từ đó Jacob mới trở thành tộc trưởng của dân Do Thái, và vì biệt hiệu của Jacob là Israel cho nên sau nầy dân Do Thái chọn biệt hiệu của nó làm quốc hiệu. Chúa Trời lại hoan hỉ mừng Jacob được làm tộc trưởng và lại tuyên bố là lời giao ước của Chúa với Abraham thì vẫn đương nhiên có hiệu lực với Jacob.

     Kính thưa quí vị,

 lường gạt là xấu xa, lường gạt cha ruột là chó má, lường gạt người cha ruột tật nguyền mù lòa thì chỉ có quân khốn nạn Do Thái mới làm được, và chỉ có dân tộc điếm chó đó mới suy tôn nó làm tổ phụ và lấy tên nó đặt làm quốc hiệu!

 

Nếu dân Do Thái không tàn hại dân tộc tôi thì mắt mớ gì tôi đụng tới họ, hình như trời xui đất khiến Do Thái tìm bán Việt nam Cộng hòa cho cộng sản cho nên Do Thái giáo mới bị tôi đánh chúng hơn đánh chó dại.

Thánh Kinh Torah đã đến lúc tàn đời, mạt vận.

Chính cha ruột của nó, nó còn lường gạt thì những gì nó bịa đặt ra trong Kinh Cựu Ước làm sao khả tín được. Chỉ có bọn bị bệnh tâm thần trầm trọng mới đi tin và cổ võ cho cái đạo giáo của những đứa lừa cha phản mẹ: Đó là việc làm của Giáo hội Công giáo Vatican.

Bản chất lường gạt nằm trong huyết quản của Do Thái cho nên Kinh Cựu Ước là bịa đặt từ câu đầu cho đến câu cuối. Những gì chúng mữa ra đều dưới dạng lời Chúa Trời cho nên bọn Do Thái cuồng tín ngu khờ cứ theo đó tuân hành. Trong suốt Thánh kinh Cựu Ước, Chúa Trời chỉ hoan hỉ vinh thăng bọn lường gạt mà thôi (Abraham và Isaac lường gạt Abimelek, Levi lường gạt Hamor, Jacob lường gạt Isaac …).

Bọn Lê-vi mượn lời Chúa Trời tuyên bố Chúa chỉ tuyển lựa dân Do Thái mà thôi, kết quả sự chọn lựa nầy là dân Do Thái, con cưng của Chúa, được Chúa cho Miền Đất hứa, tất phải cúng kiến thật nhiều vào đền thờ Chúa. Như trên đây đã nói: Chúa Trời dạy rằng ngài đã giúp dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ ở Ai cập khi Ngài giết những đứa con đầu lòng của Ai cập để làm áp lực với vua Pharaon, thì dân Do Thái phải nộp hay chuộc mạng những đứa con đầu lòng vì những đứa nầy là đương nhiên thuộc quyền sở hữu của Chúa, nếu không chuộc thì phải vặn cổ cho chết!

Trước khi theo một đạo giáo như vậy người biết suy luận nên nghĩ cho kỹ. Người Việt chúng ta có lương tri, có giáo dục, có nhân nghĩa lễ trí tín cho nên không thể nào chấp nhận quái thai Giê-hô-va đê tiện, mất dạy, du côn.

Gần đây năm 1998, chúng còn ré lên là chúng vừa khám phá ra một bổn kinh Lê-vi-ký lâu đời từ thời Mai-sen tức 3500 năm rồi. Chúng nói là đã phối kiểm bằng đồng vị phóng xạ C14 (!), đây lại là sự lường gạt mới nữa, vì nó quá ấu trĩ. Chúng còn ré lên là có một giáo sư đại học là tiến sĩ Eliyahu Rips, người Do Thái, khám phá ra những lời tiên tri trong Thánh Kinh (như tên người giết TT Kennedy, như thủ tướng Y Rabin bị giết …), khi dùng một máy điện toán để đọc được những lời tiên tri đó; đây là siêu lường gạt, là trò hề lố bịch không tưởng! cũng giả tỉ như có người nói là đã khám ra công thức chế bom nguyên tử trong chuyện Một ngàn lẻ một Đêm! Khốn nạn ôi là khốn nạn! Do Thái ơi là Do Thái !Dân Do Thái là nạn nhân đáng thương của Do Thái giáo, chúng ta nên tìm mọi cách giúp họ thông suốt sự kiện họ bị dòng họ Lê-vi bóc lột đến xương tủy từ 3500 năm nay.                                             

   Tóm lại, tôi tìm thấy rằng                    

        Nói chơi, nói xạo

mà ăn thật 

 Chúa chọn dân Do Thái là bịa đặt  Lễ cúng vào đền thờ Chúa là thật
 Nô lệ ở Ai cập là bịa đặt    Nộp con đầu lòng cho Chúa là thật
 Miền Đất hứa là bịa đặt   Ném đá là có thật
 Toàn bộ Kinh Cựu Ước là bịa đặt  Giết người (Chúa Giê-su) là thật.

       10. HÌNH THÙ của CHÚA TRỜI

       Không ai biết hình thù của Chúa Trời của Do Thái là gì, nhưng tôi có thể tả rõ và vẽ ra “Ngài”. Do trong kinh “Các Quan Tòa” (Juges, Judges) cuốn kinh thứ 7 của Cựu Ước, ở chương 7 từ đoạn 4 đến đoạn 7.    

Dân Do Thái bị Chúa Trời coi như chó, theo tiêu chuẩn “lè lưỡi liếm nước uống như chó”. Đây là bọn giáo phẩm Lê-vi viết ra để ví dân Do Thái với chó, tận cùng ô nhục mà dân Do Thái lại hoan hỉ chấp nhận từ 3500 năm nay! Thông minh như vậy thì thật là siêu đẳng.

        4 Chúa Trời bảo Gideon rằng: ” Dân chúng quá đông; Dẫn chúng xuống bờ sông, ở đó ta sẽ giảo nghiệm cho ngươi biết. Đứa nào ta bảo sẽ theo ngươi thì mới được theo ngươi, đứa nào ta bảo không được theo ngươi thì không được đi theo.5 Gideon đem dân xuống bờ sông, và Chúa Trời bảo rằng: “Tất cả những người nào lè lưỡi liếm nước uống như chó, ngươi để chúng qua một bên. Và những người nào quì gối để uống, ngươi để chúng qua bên kia.6Số những người lè lưỡi liếm nước uống như chó là ba trăm. Còn lại bao nhiêu thì quì gối mà uống nước. 7Lúc ấy Chúa Trời bảo Gideon rằng:”Chỉ với ba trăm đứa lè lưỡi uống nước, ta sẽ cứu được chúng bay, và ta sẽ hiến thành trì Madian vào tay ngươi. Những người khác hãy cho về nhà.”

       Như vậy Chúa Trời chỉ lựa 300 dân Do Thái “lè lưỡi liếm nước uống như chó”, và với số người được tuyển lựa đó, Chúa Trời sẽ giúp Gideon (tiếng Pháp ghi Gédéon) đánh chiếm thành Madian. Có bao nhiêu ngàn người khác mà Chúa Trời không lựa mà Ngài chỉ vừa ý với 300 tên đặc biệt nầy, vì: Trong kinh Sáng thế có câu then chốt là: “Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh của Chúa“. 

Hình ảnh đó như thế nào? 

Như quí vị đã thấy, hình ảnh mà Ngài chọn lựa là “những người lè lưỡi liếm nước như chó“.

Cho nên đây đích thực là hình ảnh ưng ý nhất của Ngài. 

Tức Ngài cũng lè lưỡi uống nước như chó, vậy Ngài là cốt chó. 

Một bằng cớ đích thực nữa là theo lệnh Chúa Trời, các giáo phẩm phải rưới máu tươi chung quanh bàn thờ để cúng dâng Ngài. Như vậy là Ngài lè lưỡi liếm những dòng máu nầy. Đây là nguyên lý, vì nếu không Ngài đã ra lệnh cho các giáo phẩm đổ máu vào tô hay chén tách. Lúc nào Chúa Trời cũng ham hưởng thịt nướng với máu tươi như vậy.  

      Quí vị thấy như vậy dân Do Thái bị Chúa Trời hăm dọa, chửi bới nhục nhã; dìm xuống hàng chó ngựa.

 Tôi khám phá ra:

             Đây là một kỹ thuật đánh phủ đầu khiến dân Do Thái không còn có cơ hội suy tư hay phản đối, mà nếu phản đối thì bị đem đi ném đá ngay.

     Chúa Trời mạ lỵ dân Do Thái, gọi dân nầy là chó; Bây giờ tôi dùng gậy ông đập lưng ông, vì khi Chúa mạ lỵ dân Do Thái là chó thì tôi chỉ rõ:

             Chính Chúa là chó:  Chỉ có CHÓ mới tuyển lựa CHÓ, tạo ra hình ảnh của mình là CHÓ.

      “Thánh Kinh” của Do Thái gồm toàn là những lời hăm dọa, chửi bới tục tằn đê tiện. Giọng lưỡi của Chúa Trời là giọng lưỡi của du đãng Cầu Muối.

         Kinh Cựu Ước là dấu ấn, là chứng tích ô nhục của Nhân loại.

     

11. TẬN CÙNG ĐIÊN LOẠN

       Chúa Trời lúc nào cũng bô bô phô trương quyền phép và uy lực vô địch của Ngài đã giúp dân Do Thái khỏi ách nô lệ ở Ai cập, đánh chiếm được Miền Đất hứa màu mỡ, cho nên những lễ vật cúng vào đền thờ Ngài cũng phải tươm tất. Ngài dương dương tự đắc, luôn luôn phán rằng: Hằng năm tất cả người nam phải đến trình diện Ngài 3 lần, và không người nào được đến trước mặt Ngài với hai bàn tay trắng. Ngài là thần hộ mạng cứu độ dân Do Thái, và chỉ lo cho dân Do Thái mà thôi.Rõ chưa?

      Nhưng oái ăm thay lịch sử ghi rõ kinh thành Jerusalem bị giặc Chaldean từ Babylon kéo đến đánh chiếm và phá nát. Đền thờ Chúa Trời bị đập phá tan tành, vàng bạc bị lấy đi hết, đến cả những cánh cửa sắt bịt bằng vàng cũng bị đem đi nấu cho chảy ra để lấy kim loại.

      Như vậy quyền lực, phép mầu của Ngài để đâu mà ra nông nỗi?

Các giáo phẩm và các tiên tri Lê-vi đồng thanh tri hô lên là

 vì dân Do Thái là một lũ phản trắc cho nên Chúa Trời quá tức giận 

nên Ngài sai phái giặc cướp đến đập phá đền đài của Ngài cho tan tành. 

Như vậy để che đậy sự bất lực của Chúa Trời trước quân đội những nước láng giềng đánh chiếm, các giáo phẩm và tiên tri lại biến 

Chúa Trời thành một thằng khùng, quá giận hóa ngu, đi xúi giặc đánh phá đền đài của mình.

Cho đến nay, đã hai ngàn sáu trăm năm, 

cái quái thai khật khùng Giê-hô-va 

biến tiêu đi đâu mất, chẳng thấy tăm hơi gì cả

Đây là bằng cớ rành rành không chối cãi được của sự tận cùng điên loạn:

đền đài đổ nát còn đó, Kinh Thánh vênh váo khật khùng sờ sờ còn đây.

         Thực ra Chúa Trời Giê-hô-va chỉ là sản phẩm của Lê-vi tạo ra để lường gạt dân Do Thái ngu muội thì có thật đâu mà rêu rao quyền năng hay không. Chỉ có ấu trùng mới không nhận biết chính Lê-vi đã đẻ ra Chúa Trời Giê-hô-va chuyên đòi ăn đồ cúng lễ để cho bọn Lê-vi hưởng trọn.

         Do Thái giáo biến Chúa Trời Giê-hô-va ra thành con quái thú đã thành tinh, giám sát cả việc xuất tinh nơi đàn ông và sự có kinh nguyệt nơi đàn bà, tận cùng dơ dáy.

        Chúa Trời Giê-hô-va nguyền rủa dân Do Thái bằng những từ ngữ ghê rợn nhất trong từ điển nhân loại: trong hơn một ngàn trang, cũng như các kinh do các nhà tiên tri viết ra lời Chúa Trời chửi bới dân Do Thái tàn mạt. 

Chúng ta thấy Chúa Trời Giê-hô-va là một nhân vật rất quái lạ, Chúa phỉ nhổ lên những hình ảnh của chính Chúa, do chính Chúa tự chụp, do chính Chúa tuyển lựa, vì “Chúa tạo loài người theo hình ảnh của Chúa“, và chính Chúa tuyển lựa dân Do Thái kia mà. Chúa nguyền rủa dân Do thái là Chúa nguyền rủa chính mình.

       Mạo nhận danh nghĩa Chúa Trời, chúng nói Chúa Trời tuyển lựa dân Do Thái, cho nên Chúa Trời có quyền bắt dân Do Thái cúng kiến đủ thứ, bắt đi đánh giết tất cả các dân tộc khác. Vì thấy dân Do Thái cuồng tín đã mắc mưu, bọn Lê-vi hò hét như lên đồng bóng trong toàn bộ Thánh Kinh.

        Lê-vi in ra bạc giả Giê-hô-va, chúng là

                                     tội đồ buôn thần bán thánh, sát nhân.

Tôi xác quyết trước lịch sử:

từ chữ đầu đến chữ cuối của Thánh Kinh

từ câu đầu đến câu cuối của Thánh Kinh

từ trang đầu đến trang cuối của Thánh Kinh

từ quyển sách đầu đến quyển cuối của Thánh Kinh

Thánh Kinh không hề đề cập đến LINH HỒN của con người.

Thánh Kinh không hề đề cập đến Tâm Linh.

 

      Do Thái giáo trước sau gì cũng bị đào thải vì tôi cho xuất bản sách

               “Jehovah ou Satan” (“Chúa Trời hay là Quỉ Sa Tăng”).

  Đây là TƯ TƯỞNG CHIẾN.    

  Đây là cuộc Thánh chiến vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. 

    Người theo đạo thấy sự thật dơ dáy không thể chối cãi, rồi những người có lương tri xấu hổ mà phải bỏ Đạo.

    Người ngoài đạo sẽ nhìn người Công giáo như thế nào, khi họ thấy rõ sự khốn nạn dơ dáy của Kinh Cựu Ước

   mà Giáo hội Vatican bắt con chiên phải đội lên đầu?

   Tài liệu nầy tuyệt diệt con thú sắt máu Jehovah

Khi đã hưng binh diệt Trụ      

Tất phải đoạt thành chém tướng

Đối với bọn giáo phẩm dơ dáy của đạo Jehovah thì chỉ cần lột áo chúng, tức là giết cái đi mả bề ngoài chức sắc của chúng nó.

Cho đến nay không có một giáo phẩm Do Thái Giáo nào dám tranh luận với tôi về Thánh Kinh gồm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.

Source: http://buinhuhung.com/DAICAOTRANG/090DothaiGiaoSatMau1.htm

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên Tháng Sáu 7, 2011 in Uncategorized

 

Nhãn: , , , , , ,

One response to “Do Thái Sắt Máu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: