RSS

Cái thế BA GÓC GHÊ TỞM của TỘI ÁC

08 Th6

Bùi Như Hùng điều nghiên

2010

1. NGUYÊN DO từ mấy THẾ KỶ trước

Dân tộc Việt Nam là dân tộc duy nhất trên thế giới có niềm hiếu thảo tuyệt đối với tổ tiên ông bà (người Tàu cũng có nhưng ít sùng kính hơn).

Thực trạng đầy bất ngờ và bất hạnh cho đất nước Việt Nam vào thế kỷ thứ 19 vì hoàn cảnh nhược tiểu mà phải trở thành thuộc địa của thực dân Pháp gần cả trăm năm.

Tấm gương thịnh vượng của Nhật

Lý do mà nước Pháp đem quân và chiến thuyền tiến đánh nước ta là vì sự xung đột vô cùng trầm trọng về phong tục thờ cúng ông bà và đạo Công Giáo.

Thánh Kinh cổ võ đập đổ bàn thờ của tất cả các đạo giáo khác.

Kinh “Phục truyền Luật lệ ký” (Deuteronomy), chương 7, từ đoạn 1 đến đoạn 6:  

     1 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi dẫn ngươi vào xứ của mình sẽ nhận được, đánh đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc, là dân Hê-tít, dân Ghi-rê-ga-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít, tức 7 dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi. 2 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi đã giao nộp những dân ấy, và ngươi đánh bại chúng, thì phải diệt hết chúng đi, chớ lập giao ước cùng chúng nó, và cũng đừng thương xót chúng. 3Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, 4vì các dân tộc nầy sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục vụ các thần khác, rồi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên và diệt ngươi nhanh chóng. 5Nhưng đối với các dân đó, các ngươi phải làm như vầy: phá những bàn thờ, đập bể những pho tượng, đánh hạ các thần A-sê-ra và đốt những hình chạm của chúng nó. 6Vì ngươi là một dân thánh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân tộc thuộc riêng Ngài.”

Giáo hội Công Giáo cương quyết không cho người đã rửa tội theo đạo được thờ cúng ông bà và không cho ăn đồ cúng. Họ xúi dục người theo đạo đập đổ bà thờ ông bà tổ tiên của người Việt Nam :5Nhưng đối với các dân đó, các ngươi phải làm như vầy: phá những bàn thờ, đập bể những pho tượng, đánh hạ các thần A-sê-ra và đốt những hình chạm của chúng nó.

Vua Gia Long có nhờ ông Bá Đa Lộc thưa với Giáo Hoàng Benoit Đệ Lục là sự thờ phượng tổ tiên là tỏ niềm hiếu thảo chứ không phải là một đạo giáo, nhưng Giáo Hoàng Benoit Đệ Lục không chấp nhận.

Nên biết rằng Thánh Kinh là những chỉ dụ của Đấng Chí Tôn mà Giáo dân nhất nhất phải tuân theo. Từ đó những cuộc xung đột từ trong gia đình ra đến làng xã, rồi giữa hai quốc gia Pháp-Việt đã dẫn đến những cuộc xung đột đẫm máu. Nước Pháp đã đem quân đội hùng hậu để tiến đánh nước ta. Vì lý do đó nền đô hộ của Pháp trên đất nước Việt Nam kéo dài gần một trăm năm với tất cả sự tủi nhục đau xót

 Hòa Ước VN ký với Pháp

2. NGÀY NAY 

a. Thánh Kinh Torah của Do Thái tức Cựu Ước là một văn bản lịch sử đã có hàng ngàn năm trước Công Nguyên

Do văn bản nầy mà sau Đệ Nhị Thế Chiến, các nước Đồng Minh như Anh Pháp Mỹ cùng chấp thuận tạo lập cho dân Do Thái một quốc gia tại Trung Đông.

Thế rồi sự thiết lập quốc gia Do Thái tại Trung Đông là nguồn gốc xung đột đẫm máu với dân cư sở tại Pa-lết-tin (gốc Á-Rập) liên tu bất tận 1947-2010. Dựa vào sức mạnh của Hoa Kỳ, mà dân Do Thái bắn giết, tàn sát người dân Pa-lết-tin rất tàn nhẫn.

 

Nếu vì bất cứ lý do gì mà Thánh Kinh Cựu Ước bị hủy bỏ thì tính chất pháp lý của sự hiện hữu của nước Do Thái tại Trung Đông cũng bị lung lay và có thể có nguy cơ bị phủ định.

 

Khối Á Rập, dưới sự lãnh đạo của Ai Cập Egypt, đã nhiều lần đem đại quân tiến đánh nước Do Thái đang mới được thành lập, cho nên

Sự an nguy của quốc gia Do Thái có liên quan mật thiết đến chiến tranh Việt Nam, Do Thái đã buộc Hoa Kỳ phải đâm chết Miền Nam VNCH trong nghiệp vụ trao đổi Miền Nam để lấy Ai Cập (Egypt) đem lại hòa bình riêng cho Do Thái

  ĐẠI CÁO TRẠNG

b. Thánh Kinh Torah là sức mạnh của Quốc gia Do Thái, dân Do Thái sùng kính và tuân thủ những chỉ dụ trực tiếp của Đấng Tạo Hóa Jehovah: Ngài chỉ chọn dân Do Thái là dân tộc của riêng Ngài mà thôi.

Niềm tin ở đấng “Thánh linh hiển” như vậy đã tạo cho dân Do Thái một sức mạnh hơn hẳn các dân tộc khác. Mà lịch sử đã chứng minh, mặc dù bị trăm cay ngàn đắng, đày đọa và là nạn nhân của nhiều vụ mưu sát tập thể, mà rồi sau 2600 năm mất nước, dân Do Thái vẫn trở về lập quốc tạo thành nước Do Thái ngày nay. Sức mạnh của Thánh Kinh Torah đối với sự hiện hữu của nước Do Thái là tuyệt đối.

Do Thái đã tìm trăm phương ngàn kế để tranh thủ mảnh đất của họ, nhất là thánh địa Jerusalem, đây là một thí dụ:     Bà thủ tướng đóng phim sex

 TUY NHIÊN

c. Thánh Kinh Cựu Ước ngày nay đã bị nơi nơi khinh bỉ tính chất căn bản của nó là giả dối lươn lẹo đểu cán, Thánh Kinh đã hiện nguyên hình là một trò hề lường gạt vĩ đại tâm linh và lừa gạt lòng tin của những người dại khờ nghe theo những chỉ dụ trẻ con, khôi hài và gian tham của cái con Quỉ tự xưng là “Đấng Tạo Hóa”, là “Đức Chúa Trời” là “Giê-hô-va Jehovah” do dòng họ Lê-vi tạo ra để khai thác dân Do Thái. LA SAINTE BIBLE

Do Thái Giáo Sắt Máu

Năm 1995 tôi đã chính thức đưa Thánh Kinh ra tòa Thượng Thẩm tại Montreal, tỉnh bang Quebec, Canada để yêu cầu tòa án cấm chỉ sự lưu hành của Thánh Kinh “chủ mưu giết người” vi phạm Hiến chương Canada về Quyền lợi và Tự do  Procès contre la Bible

Ngày nay tại các nước tiên tiến, các giáo đường trống vắng, cho nên nhà thờ phải đem đi bán. Sự cuồng tín nơi đấng thần linh trực tiếp ban những chỉ dụ như trong Cựu Ước không còn nữa. Cựu Ước trở thành một cái trò hề, một cái thây ma ung thối, sặc mùi máu tanh hôi.

 

NGUY CƠ

d. Hậu quả gì, nếu Giáo hội Vatican hủy bỏ Thánh Kinh Cựu Ước ?

Tất nhiên nước Do Thái sẽ không còn chính danh để hiện hữu. Hậu quả nầy vô cùng trầm trọng, cho nên

Sự hiện hữu của nước Do Thái có cơ nguy sụp đổ, vì chính danh cầu chứng cho nước Do Thái là Kinh Cựu Ước, thì khi Cựu Ước sụp thì chính danh của Do Thái cũng tiêu ma. Có nhiều người đã phủ nhận sự hiện hữu của nước Do THái:   Ý kiến về Quốc Gia Do Thái

 

PHẢI BÁM VÍU ĐẾN CÙNG

e. Muốn nước Do Thái khỏi tiêu ma, muốn chiếm thêm đất ở Trung Đông, nhất là muốn chiếm toàn bộ Jerusalem, chính quyền Do Thái phải tìm mọi cách để lưu giữ Thánh Kinh Cựu Ước. Chính vì Thánh Kinh Torah Cựu Ước đã được Giáo hội Vatican in ấn và phổ biến trên toàn cầu, cho nên chỉ có giáo hội Công Giáo Vatican mới có đủ khả năng giữ nguyên vẹn Cựu Ước như từ 2 ngàn năm nay.

f.  Mà nếu Giáo hội giữ nguyên vẹn thì sẽ bị các giáo dân thế nào cũng đứng lên đập đổ Thánh Kinh thì Giáo hội Vatican cỗ súy cho văn bản đó cũng khó tồn tại. 

g. Dù trong tình huống bi đát như vậy, vì Thánh Kinh là sức mạnh của Quốc gia Do Thái, cho nên Do Thái trong cơ quan CIA Hoa Kỳ sẽ tìm mọi cách để bắt buộc giáo hội Công Giáo Vatican phải giữ Thánh Kinh Cựu Ước.

h.  Việc trớ trêu là chỉ có Việt Cộng mới bắt buộc được Tòa Thánh Vatican giữ nguyên Cựu Ước. Cho nên muốn áp lực với Vatican, thì phải có sự “trao đổi” giữa CIA Do Thái và Việt Cộng và cái giá phải trả của hiện vụ rất lớn: Giáo dân, các Linh Mục và các Thánh địa tại Việt Nam phải tuân phục Cường quyền Hà Nội bất nhân dã man.

i.  Việc trớ trêu là Việt Cộng đã bắt buộc được Tòa Thánh Vatican lưu giữ Cựu Ước, cho nên CIA Hoa Kỳ phải triệt để ủng hộ cường quyền Việt Cộng: đó là cái thế 3 góc của tội ác.

 

 

 PHÁT GIÁC ra cái thế BA GÓC

 LỚN NHẤT THẾ GIỚI

 vô cùng GHÊ RỢN của TỘI ÁC

 

“ cái thế 3 góc nầy do thời thế tạo ra 2003-2007-2010   bằng một chuỗi dây chuyền

Một sự gian ác từ 3500 năm nay mà bây giờ lại rơi lên đầu Giáo dân Việt Nam !

1

 

Vì Thánh Kinh dơ dáy mà từ nhiều năm qua, trước 1975, một số Linh mục VN chân chính đứng lên phản đối.
2

 

 

Tòa Thánh bắt họ nhốt lại dưới hầm bí mật sau khi dùng tất cả biện pháp để thuyết phục họ mà không được. Tại Miền Nam, người ta biết rằng có một số Linh Mục bị mất tích
  Người nào muốn biết tin về mấy Linh mục mất tích thì đến hỏi tin ở Linh mục Phan Khắc Từ, ở nhà thờ Chợ Vườn Xoài (Lm Từ đến đây làm lễ vào sáng Chúa Nhật) ông nầy cho biết còn sống hay chết, chỉ vậy thôi, chứ không cho gặp. (khi tôi đưa Thánh Kinh ra tòa năm 1995, thì có người từ VN sang gặp tôi để nói lên việc nầy). Do sự lưu giữ các bí mật của Vatican mà Linh mục Phan Khắc Từ vẫn được trọng dụng, mặc dù ông ta có vợ con. Mỗi sáng Chúa Nhật Linh mục P. K. Từ cử hành Thánh Lễ tại nhà thờ Vườn Xoài lúc 6 giờ sáng. Cũng xin nói rõ Linh Mục Từ luôn luôn đi xe đạp đến nhà thờ Chợ Vườn Xoài chứ ông không cư ngụ tại đây.
3

 

 

Việt Gian Cờ Máu (VC), khi xâm chiếm nhà thờ, 2003-2007, tình cờ khám phá cái tội ác tầy trời nầy của Giáo hội Vatican (VC giải thoát cho các Linh Mục bị giáo hội Vatican ra lịnh nhốt họ dưới hầm bí mật các nhà thờ từ mấy chục năm qua).
  Hơn nữa, tại các cô nhi viện có rất nhiều trẻ em là con riêng của các Linh mục gian dâm với các bà sơ (trước thời VC chiếm Miền Nam). Những đứa con hoang đẻ ra thì đã có cô nhi viện đón sẵn.
4 Với các chứng cớ tội ác tầy trời của Giáo hội Vatican trong tay
  Việt Gian Cờ Máu làm xăng-ta (chantage=blackmail) với Giáo hội Vatican về vụ nầy, khiến Giáo Hội phải tuân thủ mọi quyết định của VC.
5

 

Việt gian Cờ Máu làm áp lực với Vatican về việc giữ nguyên Cựu Ước có lợi cho CIA Do Thái như sau:

  Vatican phải giữ nguyên Cựu Ước (không được hủy bỏ) thì Cờ Máu dấu nhẹm tội ác của Vatican trong vụ các Linh Mục bị nhốt, và trẻ em sinh ra do gian dâm của các Linh mục.
  Minh ước giữa Vatican và VC (Việt Gian Cờ Máu) thể hiện qua chuyến đi của Nguyễn Minh Triết đến La Mã 2010 sau khi Nguyễn Tấn Dũng đã chuẩn bị từ 2007.
6 cho nên CIA Do Thái phải ủng hộ mọi tội ác của Việt Gian Cờ Máu
  VG Cờ Máu đã giúp Do Thái về việc Cựu Ước được Vatican giữ nguyên.
7

 

 

Hoa Kỳ đã yểm trợ mọi tội ác của VC, Hoa Kỳ đã viện trợ 200 triệu mỹ kim cho VC, rồi lại thêm 500 triệu, như cho tên Đại sứ Michael Michalak ca tụng chính quyền và yễm trợ tội ác VC.
 

Hoa Kỳ tài trợ 500 triệu đôla để nâng cấp cơ sở hạ tầng ở VN

 

Đại sứ Michael Michalak

  CIA Hoa Kỳ cho đĩ điếm và gia nô (do chúng đem đi di tản trên tàu USS Midway ngày 29 – 04 – 1975) đánh phá Người Việt Quốc Gia chân chính tại hải ngoại một các bĩ ổi và hèn hạ.

 

  CIA nhờ Việt Gian Cờ Máu tiếp ô-xy cho một thây ma đã sình thối:đó là cái thế 3 góc của tội ác VC-Vatican-CIA DoThái

 

Trân trọng,

Bùi Như Hùng

2010

buinhuhung@hotmil.com

Source: http://www.buinhuhung.com/CongGiao_va_DanToc/Phatk_Giack_caik_Ba_Gock_Lownk_Nhaatk_Theek_Giowik.htm

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên Tháng Sáu 8, 2011 in Uncategorized

 

Nhãn: , , , ,

One response to “Cái thế BA GÓC GHÊ TỞM của TỘI ÁC

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: