RSS

MẶT TRÁI CỦA THIÊN CHÚA GIÁO – THƯ MỤC VÀ WEBSITES

21 Th7

Giao Điểm sưu tầm

Nhân dịp có đề nghị của một giáo dân Việt Nam đòi vận động 1.5 tỷ tín đồ Thiên Chúa giáo trên thế giới kiện tác giả Trần Chung Ngọc và Giao Điểm vì “dám” phê bình Thiên Chúa giáo, một độc giả có gửi cho GDOL danh sách một số tác phẩm nghiên cứu về Công giáo để tham khảo và đề nghị phổ biến. Giao Điểm xin cảm ơn vị độc giả và quyết định mở rộng và bổ sung danh sách đó để bao gồm thêm các lãnh vực khác có liên quan đến nội dung thần học, lịch sử hình thành và hoạt động tôn giáo của Thiên Chúa giáo hầu bạn đọc có thêm nhiều nguồn tra cứu. Đây mới chỉ là một danh sách hơn 250 đầu sách chọn lọc (selected readings) của trên 200 tác giả mà chủ yếu là các học giả, giáo sư đại học, linh mục, mục sư, nhà nghiên cứu… chuyên ngành trong lãnh vực nầy. Ngoài ra, trong danh sách nầy, có sách xuất bản từ thập niên 1920 nhưng cũng có sách mới phát hành đầu năm 2009, và đa số là tác phẩm viết bằng Anh ngữ nên những tác phẩm viết bằng các ngôn ngữ  khác (như tiếng Pháp, và nhất là tiếng Đức và tiếng Hà Lan là ngôn ngữ của hai quốc gia “chống” Vatican nhất) không hiện diện trong danh sách nầy.

Khi giới thiệu những nguồn tài liệu nầy, Giao Điểm còn muốn nhắc lại một điều mà ai cũng biết: Đó là ngoại trừ trong các nước độc tài, hay các nước mà quyền lực của Giáo hội Thiên Chúa giáo ảnh hưởng và/hoặc khuynh loát được sinh hoạt xã hội chính trị, thì hầu như khắp nơi trên thế giới, hoạt động nghiên cứu, phân tích và phê bình Thiên Chúa giáo (hoặc bất kỳ một tôn giáo nào) là chuyện tự nhiên, có khi lại là chuyện cần thiết nữa. Không phải chỉ nghiên cứu và phê phán trong môi trường học thuật như một động thái trí thức mà nhiều khi còn trình hiện (manifestation) cả trong môi trường văn học nghệ thuật , giáo dục và xã hội của đời thường. Thậm chí nhiều khi ảnh tượng biểu trưng tôn giáo còn được dùng một cách châm biếm trong các cuộc biểu tình chống các vị giáo chủ hay chủ chăn hoặc đưa vào trong hoạt động tiếp thị kinh doanh, có khi lố bịch và gây sốc, để lôi cuốn thị hiếu người mua.

Riêng tại Mỹ, Giáo hội Công giáo La Mã vốn đã nằm giữa hai “gọng kềm” Tin Lành giáo và Do Thái giáo với những mâu thuẫn thần học âm ỉ, lại thường xuyên can dự một cách quyết liệt vào những vấn đề “nhậy cảm” của xã hội như ngừa thai và phá thai, đám cưới đồng giới tính, di dân nhập lậu, nghiên cứu phôi bào, quyền trợ tử, … nên Giáo hội nầy đã là đối tượng của nhiều phê phán nặng nề từ phía đối lập trên cả hai tầng thần học và tầng thể hiện. Đã thế, trong những thập niên gần đây, khi cuộc khủng hoảng về nạn “linh mục lạm dụng tình dục” bị khui ra, cách thế ứng xử vụng về và ngoan cố của Giáo hội đã làm cho công luận bất bình và phản ứng dữ dội. Uy tín và hình ảnh của Giáo hội bị suy sụp, dẫn đến 4 tình trạng cạn kiệt tài chánh, thiếu hụt linh mục, tín đồ bỏ đạo và nhà thờ đóng cửa thê thảm.    

https://i0.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd01.jpg
Poster kỷ niệm 200 năm Darwin
https://i2.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd02.jpg
 www.choiceusa.org/blog/2008/02/  

https://i0.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd03.jpg·   

Biểu tình chống Giáo hoàng tại LHQ

 John McCain accepted the endorsement of Pastor John Hagee, who regularly attacks the Catholic Church as “the great whore of Revelation,” a “false cult system,” and “the anti-Christ.” …

·    Comedian Bill Maher said Catholics are schizophrenic for believing that in communion they are “drinking the blood of a 2000-year-old space god.” …

·    In Jerry Springer: the Opera, which played for two nights at Carnegie Hall in January, Jesus is an effeminate gay-like character who walks around in a diaper and is hailed as a “hypocrite son of the fascist tyrant on high.” The Virgin Mary is introduced as a woman “raped by an angel,” and Eve fondles Jesus’ genitals…

[Thông tin trích từ: http://www.huffingtonpost.com/john-leo/catholicbashing_b_92842.html , nhấn mạnh của GĐ]

Phê phán tôn giáo là động thái phản biện của xã hội. Động thái nầy nằm trong quyền tự do phát biểu (freedom of expression) là quyền hiến định trong các quốc gia văn minh. Và quyền nầy càng lúc càng phổ quát và càng mạnh mẽ vì (i) Mâu thuẫn tôn giáo, và từ đó, chiến tranh có nguyên ủy là tôn giáo, đang là một trong những nét đặc thù của thời đại chúng ta, cho nên tôn giáo phải được mổ xẻ, thử thách và chấp nhận đối thoại; (ii) Sinh hoạt dân chủ, mà phần thể hiện sinh động nhất là quyền được biết và được phê phán, càng ngày càng được nhiều quốc gia tôn trọng và áp dụng; (iii) Những tiến bộ vũ bảo trong công nghệ thông tin làm cho tri thức không còn là độc quyền của một giới nào nữa, làm cho sự thật khó có thể bị che dấu như xưa nữa, và  làm kích thích nhu cầu tìm hiểu của một số lượng quần chúng càng lúc càng đông.

Giao Điểm đúc kết và phổ biến danh sách nầy là để thể hiện một phần quyền tự do phát biểu đó. Và chia sẻ với bạn đọc cũng là vì ba lý do trên.

Ngoài ra, Giao Điểm cũng xin ân cần giới thiệu một danh sách khác, có nhiều tài liệu viết bằng tiếng Việt hơn, để bổ túc cho danh sách nầy: http://sachhiem.net/SACHNGOAI/SNGOAIdir.php

GDOL – 6/2009  

 

PHẦN A – TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM THAM KHẢO CHỌN LỌC

(SELECTED READINGS)

https://i1.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd04.jpg https://i1.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd05.jpg
 https://i2.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd07.jpg https://i0.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd08.jpg
https://i0.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd10.jpg https://i1.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd11.jpg

https://i1.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd13.jpg    https://i0.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd14.jpg   https://i0.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd15.jpg

https://i2.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd09.jpg   https://i2.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd16.jpg

https://i2.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd17.jpg   https://i0.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd18.jpg

https://i2.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd12.jpg   https://i2.wp.com/giaodiemonline.com/2009/05/images/gd09.jpg

Aarons, Mark & Loftus, John, Unholy Trinity: How The Vatican’s Nazi Networks Betrayed Western Intelligence to the Soviets, St. Martin’s Press, New York, 1991.

Abbott, Walter M., The Documents of Vatican II, An Angelus Book, New York, 1966.

Akerley, Ben Edward, The X-Rated Bible: An Irreverend Survey of Sex in The Scriptures, AA Press, Austin, Texas, 1989

Angeles, Peter A., Critiques of God: Making The Case Against Belief In God, Prometheus Book, New York, 1997.

Alves, Rubem, Protestantism and Repression, Orbis Books, New York, 1979

Armstrong, Karen, 1. A History of God, Ballantine Books, New York, 1993; 2. In The Beginning: A New Interpretation of Genesis, Alfred A. Knoff, New York, 1996.

Aterin, Karl Otmar Von, The Papacy and the Modern World, Weidenfeld & Nicolson, London, 1970

Au, William A., The Cross, The Flag, and The Bomb, Praeger, New York, 1987.

Baigent, Michael & Leigh, Richard & Lincoln, Henry, 1. Holy Blood, Holy Grail, A Dell Book, New York, 1983; 2. The Dead Sea Scrolls Deception, Summit Books, New York, 1991. 3. The Messianic Legacy, A Dell Book, New York, 1986.

Bainton, Roland H., Christian Attitudes Toward War & Peace, Abingdon Press, Nashville, 1986.

Baldwin, Louis, The Pope and the Mavericks, Prometheus Books, New York, 1988.

Ball, W. P., Foote, G. W. et al…, The Bible Handbook, AA Press, Austin, Texas, 1986.

Batchelor, Stephen, The Awakening of the West: The Encounter of Buddhism and Western Culture, Parallax Press, Berkeley, CA., 1994

Bays, Jack, 1. The Gospel of Love, Truth Seeker, San Diego, CA., 1942; 2. The Gospel of Love Vs Crime, Truth Seeker, San Diego, CA., 1942; 3. The Shadow of the Deamon, Truth Seeker, San Diego, CA., 1943.

Beeson, Trevor & Pearce, Jenny, A Vision of Hope: The Churches and Change in Latin America, Fortress Press, Philadelphia, 1984

Bello, Nino Lo , The Vatican Empire, Triden Press, New York, 1968.

Berra, Tim, Evolution and the Myth of Creationism, Stanford University Press, 1990

Berry, Jason, Lead Us Not To Temptation: Catholic Priests and the Sexual Abuse of Children, Doubleday, New York, 1992

Berryman, Phillip, Liberation Theology, Pantheon Books, New York, 1987

Bhushan, Shashi, Fundamentalism: A Weapon Against Human Aspiration, Pradeep Kumar, India, 1986

Binns, L. Elliott, The Decline and Fall of the Medieval Papacy, Barnes & Nobles Books, New York, 1995.

Blanshard, Paul, 1. American Freedom and Catholic Power, Beacon Press, Boston, 1950; 2. Communism, Democracy, and Catholic Power, Beacon Press, Boston, 1951

Bloodworth, Dennis, The Chinese Looking Glass, A Delta Book, New York, 1968.

Boff, Leonardo, 1. Church: Charism & Power, Crossroad, New York, 1986; 2. Faith on the Edge, Orbis Books, New York, 1989

Bringas, Ernie, Going By The Book: Past and Present Tragedies of Biblical Authority, Hampton Roads Pub. Co., VA., 1996

Brown, Michael L., Our Hands Are Stained With Blood: The Tragic Story of the “Church” and the Jewish People, Destiny Image Pub., 1992.

Burkett, Elinor & Bruni, Frank, A Gospel of Shame: Children, Sexual Abuse, and the Catholic Church, Viking, New York, 1993

Bussmann, Clauss, Who Do You Say? Jesus Christ in Latin American Theology, Orbis Book, New York, 1985.

Cairns, D. S., The Faith That Rebels: A Re-Examination of the Miracles of Jesus, Doubleday, New York 1928.

Chamberlin, E. R., The Bad Popes, A Signrt Book, New York, 1969.

Chu Bằng Lĩnh, Đảng Cần Lao, NXB Mẹ Việt Nam, CA., 1993.

Chu Văn Trình, 1. Gia Tô Thực Dân Sử Liệu, Florida, 1990; 2. Sách Lược GiaTô Thực Dân Thống Trị Toàn Cầu, Florida, 1990; 3. GiaTô Thực Dân Chính Sử, Florida, 1993; 4. Gián Điệp Alexandre de Rhodes và Chữ Quốc Ngữ, Florida, 1996.

Cao Huy Thuần, Les Missionaires et la Politique Coloniale Francaise au Vietnam (1857-1914), Yale Southeast Asia Studies, 1990. (Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghĩa Thực Dân Tại Việt Nam, Hương Quê, Cali., 1988)

Carmichael, Joel, “The Birth of Christianity: Reality and Myth”, Dorset Press, New York, 1989.

Cavendish, Richard, Mythology: An Illustrated Encyclopedia, Barnes & Nobles Books, New York, 1993

Cooney, John, The American Pope, Crown (second printing), 1984

Cowie, Leonard W., The March of the Cross, McGraw-Hill Book Co., Inc., 1962.

Cox, Harvey, 1.”The Silencing of Leonardo Boff: The Vatican and the Future of World Christianity”, Meyer-Stone Books, Oak-Park, IL., 1988; 2. “Many Mansions: A Christian’s Encounter With Other Faiths”, Collins, London, 1988; 3. Military Chaplains: From a Religious Military to a Military Religion, Abingdon Press, 1971.

Cross, Colin, Who Was Jesus, Barnes & Nobles Books, New York, 1993.

Crossan, John Dominic, Who Killed Jesus?, Harper, San Francisco, 1996.

Croucher, Paul, Buddhism in Australia, 1848-1988, New South Vales University Press, AU., 1989

Daleiden, Joseph L., The Final Superstition: A Critical Evaluation of the Judeo-Christian Legacy, Prometheus Books, New York, 1994

Dalian, Robert, Dieu Contre Dieu, Édité par l’Homme Lucide, France, 1974

Dareff, Hal, The Story of Vietnam, Avon Books, New York, 1966.

Davies, A. Powell, The Meaning of the Dead Sea Scrolls, A Mentor Book, New York, 1956.

Davies, J. G., The Early Christian Church, Barnes & Nobles Books, New York, 1995.

Dawkin, Richard, The God Delusion, Mariner Books, 2008

DeBlassie, Paul, Toxic Christianity, Crossroad, New York, 1992.

De Silva, A.L., Beyond Belief – A Buddhist Critique of the Fundamentalist Christianity

Đỗ Mạnh Tri, Ngón Tay và Mặt Trăng, Đường Sống xuất bản, Cali., 1997

Đỗ Mậu, Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, Văn Nghệ Publishing Co., CA., 1993.

Đỗ Quang Hưng, Một Số Vấn Đề Lịch Sử Thiên Chúa Giáo ở Việt Nam, Đại Học Tổng Hợp Hà-Nội, 1991.

Ducey, Michael H., Outgrowing Catholicism, The Windhover Press, Madison, WI 1990

Dunn, Joseph, The Rest of Us Catholics: The Loyal Opposition, Templegate Publishers, Illinois, 1994.

Durant, Will & Ariel, The Age of Voltaire, MJF Books, New York, 1992

Eaton, Frederick Heese, Scandalous Saints, Own Pub., CA, 1994

Ehrman, Bart D., Jesus Interrupted, harper Collins Publishers, 2009

Ellul, Jacques, The Subversion of Christianity, William B. Eerdmans Publishing Company, Michigan, 1986.

Ferm, Deane William, Third World Liberation Theologies, Orbis Book, New York, 1987

Flamini, Roland, Pope, Premier, President, McMilland Pub., New York, 1980.

Floyd, William, Christianity Cross-Examined, Arbitrator Press, New York, 1941.

Foner, Philip S., The Life and Major Writings of Thomas Paine, A Citadel Press Book, New York, 1993

Foote, G.W., Bible Romances, The Pioneer Press, London, 1922

Forest, Alain & Tsuboi, Yoshiharu, Catholicism et Sociétés Asiatiques, L’Harmattan, Tokyo, 1988

Fricke, Weddig., The Court-Martial of Jesus: A Christian Defends The Jews Against The Charge of Deicide, Grove Weidenfeld, New York, 1990.

Friedman, Richard Elliott, 1. Who Wrote The Bible?, Harper & Row, Publishers, New York, 1989; 2. The Disappearance of God, Little, Brown & Co., New York, 1995

Funk, Robert W. & Hoover, Roy W. & The Jesus Seminar, The Five Gospels: What Did Jesus Say?, Scribner, New York, 1996

Gaylor, Annie Laurie, Betrayal of Trust, Clergy Abuse of Children, Freedom from Religion Foundation, WI, 1988.

Gauvin, Marshall J., One Hundred Contradictions in the Bible, The Truth Seeker Company, New York, 1922

Gibbon, Edward, The Decline and Fall of the Roman Empire, Hartcourt, Brace and Company, New York 1960.

Graham, Lloyd M., Deceptions & Myths of the Bible, The Citadel Press Book, New York, 1995.

Granfield, Patrick, The Limits of the Papacy, Crossroad, New York, 1990.

Greeley, Andrew M., 1. The Jesus Myth, Doubleday, New York, 1971; 2. The Catholic Myth, Charles Scribner’s Sons, New York, 1990.

Green, Ruth Hurmence, 1. The Book of Ruth, Freedom From Religion Foundation, Wisconsin, 1982; 2. The Born Again Skeptic’s Guide to the Bible”, Freedom From Religion Foundation, Wisconsin, 1979.

Greenleaf, Richard E., The Roman Catholic Church in Colonial Latin America, Alfred A. Knopf, New York, 1971

Guillemin, Henri, Malheureuse Église, Éditions Du Seuil, Paris, 1992

Hammer, Richard, The Vatican Connection, Chanter Books,New York, 1983.

Hadden, Jeffrey K., Prophetic Religions & Politics, Paragon House, New York, 1986.

Thích Nhất Hạnh, Living Buddha, Living Christ, Riverhead Books, New York, 1995

Hanson, Eric O., The Catholic Church in World Politics, Princeton University Press, New Jersey, 1987

Harris, Michael, Unholy Orders, Tragedy at Mount Cashel, Penguin Books Ltd., Middlesex, England, 1990

Harris, Sam, 1. The End of Faith, W.W. Norton, 2008; 2. Letter to a Christian Nation, Knopf, 2006

Harwood, William, Mythology’s Last Gods, Yahweh and Jesus, Prometheus Books, New York, 1992

Haught, James A., 2000 Years of Disbelief: Famous People With The Courage To Doubt, Prometheus Books, New York, 1996.

Hayward, F. H., Questions for Catholics: A Brief Inquiry Into The Catholic Argument, Watts & Co., London, 1928

Hebblethwaite, Peter, In The Vatican: How The Church is Run – Its Personalities, Traditions and Conflicts, Adler & Adler, Maryland, 1986.

Helms, Randel McCraw, Who Wrote The Gospels?, Millennium Press, CA, 1997.

Hitchcock, James, Catholicism & Modernity, Servant Books, Michigan, 1979.

Hitchens, Christopher, 1. The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice, Verso Press, 1995; 2. God is not great, Twelve Publishers, 2009

Hobley, Leonard F., Christians and Christianity, Wayland Publishers, England, 1979.

Hoffer, Eric., The True Believer, Harper & Row, New York, 1966.

Hofmann, Paul, O Vatican! A Slightly Wicked View of the Holy See, Congdon & Weed, Inc., New York, 1984.

Humphreys, Christmas, Zen Comes West, Allen & Unwin, London, 1960

Huxley, Julian, Religion Without Revelation, A Mentor Book, New York, 1957.

Hyers, Conrad, The Comic Vision and the Christian Faith, The Pilgrim Press, New York, 1981.

Ide, Arthur Frederick, Unzipped: The Popes Bare All, A Frank Study of Sex & Corruption in the Vatican, AA Press, TX, 1987.

Imbens, Annie & Jonker, Ineke, Christianity & Incest, Fortrss Press, MN, 1992.

Ingersoll, Robert G., 1. Some Mistakes of Moses, Freethought Press Association, New York, 1967; 2. Sixty Five Press Interviews, AAP, Austin, Texas, 1983

Jesme, Amen: The Autobiography of a Nun, Penguin India, 2009

John Paul II, Crossing the Threshold of Hope, Alfred A. Knof, New York, 1994.

Jones, Cheslynn & Wainwright, Geoffrey & Yarnold, Edward, The Study of Lithurgy, Oxford University Press, New York, 1978.

Kasmar, Gene, All The Obscenities in the Bible, Kas-mark Pub., MN, 1995.

Kasper, Walter, The God of Jesus Christ, Crossroad, New York, 1986.

Kavanaugh, James, 1. A Modern Priest Looks at his Outdated Church, Pocket Books, New York, 1968; 2. God Lives: From Religious Fear To Spiritual Freedom, Steven J. Nash Pub., IL., 1993; 3. The Birth of God, Pocket Book, New York, 1970

Kersten, Holger, Jesus Lived in India: His Unknown Life Before & After the Crucifixion, Element Books Limited, Rockport, MA., 1994.

Kersten, Holger & Gruber, Elmar R., 1. The Jesus Conspiracy: The Turin & The Truth About The Resurrection, Barnes & Nobles Books, New York, 1995; 2. The Original Jesus: The Buddhist Sources of Christianity, Element Books, Inc., Rockport, MA, 1995.

Kirvan, John J., The Infallibility Debate, The Missionary Society, New York, 1971.

Konakis, Gregory, Elaborations, A Self-Published Book, 1995

Kraft, Charles F., Genesis: Beginnings of the Biblical Drama, Board of Missions, New York, 1964.

Kung, Hans, 1. On Being A Christian, Wallaby, New York, 1978; 2. Infallible? An Inquiry, Doubleday, New York, 1971.

Lamb, Helen B., Vietnam’s Will To Live, Monthly Review Press, New York, 1972

Las Vergnas, Georges, Pourquoi J’ai Quitté L’Église Romaine, Imprimerie Les Comtois, Besancon, France 1956

Lê, Nicole-Dominique, Les Missions-Étrangères et la Pénétration Francaise au Viet-Nam, Mouton & Co., France, 1975.

Lê Trọng Văn, 1. Những Bí Ẩn Lịch Sử Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm, NXB Mẹ Việt Nam, CA., 1989; 2. Bước Qua Ngưỡng Cửa Hi Vọng Hay Đến Bờ Ảo Vọng, San Diego, CA., 1996; 3. Pétrus Trương Vĩnh Ký: Tuyển Tập, San Diego, CA., 1996.

Lea, Henry Charles, The Inquisition of the Middle Ages, Barnes & Nobles Books, New York, 1993.

Leclercq, Jacques, Christianity and Money, Hawthorn Books, New York, 1960.

Lernoux, Penny, 1.Cry of the People, Penguin Books, New York, 1991; 2. People of God, Penguin Books, New York, 1989

Lewis, Joseph, 1. Ingersoll: The Magnificent, AA Press, Texas, 1983; 2. The Bible Unmasked, The Freethought Press Association, New York, 1941.

Lewis, Norman, The Missionaries: God Against The Indians, Penguin Books, New York, 1988.

Lorulot, André, 1. Les Secrets des Jésuites, Herblay, France, 1933; 2. Lourdes: La Vérité sur les Visions de Brenadette. Le Mercantilisme de la Grotte, Herblay (Seine-et-Oie), France, 1933.

Lý Chánh Trung, Tôn Giáo và Dân Tộc, Lửa Thiêng, Saigon, 1973

Lý Chân, Thầy Là Ai? Tài Liệu Nghiên Cứu Phúc Âm, Canada, 1997

Lynch, Christopher Owen, Selling Catholicism: Bishop Sheen and the Power of Television, The University Press of Kentucky, 1998.

Maccoby, Hyam, The Mythmaker: Paul and The Invention of Christianity, Barnes & Nobles, New York, 1986.

Manhattan, Avro, 1. The Vatican’s Holocaust, Ozark Books, Springfield, MO., 1986; 2. The Vatican Billions, Paravision Books, London, 1972; 3. Catholic Imperialism and World Freedom, Watts & Co., London, 1952; 4. Vietnam: Why Did We Go?, Chick Publications, CA., 1984

Martin, Malachi, 1. The Keys to this Blood, A Touchtone Book, New York, 1990; 2. Rich Church, Poor Church, G.P. Putnam’s Sons, New Yok, 1984.; 3. The Decline and Fall of the Roman Church, Bantam Books, New York, 1983; 4. The Jesuits, The Society of Jesus, and The Betrayal of the Roman Catholic Church, Simon & Schuster, New York, 1987.

Martin, Michael, The Case Against Christianity, Temple University Press, Philadelphia, 1991

Martin, Ralph, A Crisis of Truth: The Attack on Faith, Morality, and Mission in the Catholic Church, Servant Books, Michigan, 1982.

McCabe, Joseph, 1. The Vatican’s Last Crime: How The Black International Joined the World-Plot Against Freedom, Liberalism, and Democracy, Haldeman-Julius Co., Kansas, 1941; 2. Rome Puts the Blight on Culture: The Roman Church the Poorest in Cutlure and Richest in Crime, Haldeman-Julius Publications, Kansas 1942; 3. The Church: The Enemy of the Workers. Rome is the Natural Ally of All Exploiters, Haldeman-Julius Publications, Kansas 1942; 4. The Truth About The Catholic Church, Haldeman-Julius Publications, Kansas, 1926; 5. The Totalitarian Church of Rome: Its Fuehrer, Its Gauleiter, Its Gestapo, and Its Money-Box, Haldeman-Julius Publications, Kansas, 1942

McLeod, Mark W., The Vietnamese Response to French Intervention: 1862-1874, Praeger, New York, 1991

McLoughlin, Emmet, 1. American Culture and Catholic Schools, Lyle Stuart, Inc., New York, 1960; 2. People’s Padre, Beacon Press, Boston, 1961; 3. Crime and Immorality in the Catholic Church, Lyle Stuart, Inc., New York, 1962; 4. Letters to an Ex-Priest, Lyle Stuart, Inc., New York, 1965

Minerbi, Sergio I., The Vatican & Zionism, Oxford University Press, New York, 1990.

Monk, Maria, The Awful Disclosures of Maria Monk: The Hidden Secrets Of Convent Life, Random House, London, 1997

Monnier, Ricki, The Impossibility of God, Prometheus Books, 2003

Morlat, Patrice, La Répression Coloniale au Vietnam (1908-1940), L’Harmattan, Tokyo, 1990.

Mott, George F. & Dee, Harold M., Middle Ages, Barnes & Nobles, New York, 1967.

Muggeridge, Malcom., The End of Christendom, W. B. Eerdmans Pub., Michigan, 1980.

Murphy, Paul I., La Popessa: The Controversal Biography of Sister Pascalina, The Most Powerful Woman in Vatican, Warner Books, New York, 1993.

Nguyễn, Charlie, 1. Công giáo – Huyền thoại và Tội ác ; 2. Thực chất đạo Công giáo và các đạo Chúa; 3. Tuyển tập Độc thần giáo

Nguyễn Kha & Trần Chung Ngọc, Nguyễn Trường Tộ: Thực Chất Con Người và Di Thảo, Giao Điểm, Cali., 1998

Nguyễn Mạnh Quang, Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư: 1954-1963, Tác giả Tự xuất bản, Seattle, 1998.

Nguyễn Xuân Thọ, Histoire de la Pénétration Francaise au Viet Nam (1858-1897), Trung Tâm Văn Hóa Linh Sơn, HI., 1993

Nguyệt Đam & Thần Phong, Chín Năm Máu Lửa Dưới Chế Độ Gia Đình Trị Ngô Đình Diệm, Tác Giả Xuất Bản, Saigon, 1964.

Nichols, Peter, The Politics of the Vatican, Frederick A. Praeger, Publishers, New York, 1968

Nickell, Joe, 1. The Shroud of Turin, Prometheus Books, New York, 1983; 2. Inquest on the Shroud of Turin, Prometheus Books, New York, 1987.

Obianyido, Anene, Christ or Devil? The Corrupt Face of Christianity in Africa, Delto Publications Limited, 1988

O’Brien, George Dennis, God and the New Haven Railway, and why Neither One is Doing Very Well, Beacon Press, Boston, 1986

O’Brien, John A., The White Harvest: A Symposium on Methods of Convert Making, The Newman Press, Maryland, 1952.

O’Connor, John., The People Versus Rome, Random House, New York, 1969.

O’Hair, Madalyn & John Murray, All The Questions You Ever Wanted To Ask American Atheists, AA Press, Austin, Texas, 1986.

Padchi, The Holy Humbugs, Arivagam, Sri Lanka.

Pagels, Elaine, The Gnostic Gospels, Random House, New York, 1979

Paris, Edmond, Genocide in Satellite Croatia: 1941-1945, The American Institute for Balkan Affairs, Chicago, 1961

Peters, Edward, Inquisition, The Free Press, New York, 1988.

Petersen, Norman R., Literary Criticism for New Testament Critics, Fortress Press, PA, 1978

Pettifer, Julian & Bradley, Richard, Missionaries, BBC Books, London, 1990.

Picknett, Lynn & Prince, Clive, Turin Shroud, In Whose Image? The Shocking Truth Unweiled, Bloomsbury, London, 1994.

Pigott, Adrian, Freedom’s Foe – The Vatican, The Pioneer Press, 1965

Plaidy, Jean, The Spanish Inquisition, Barnes & Nobles Books, New York, 1994

Podles, Leon J, Sacrilege – Sexual Abuse in the Catholic Church, Crossland Press, 2007

Rajneesh, B.S., Priests & Politicians: The Mafia of the Soul, The Rebel Publishing House, Cologne, Germany, 1987

Ranke-Heinemann, Uta, 1. Eunuchs For The Kingdom of Heaven, Penguin Books,New York, 1991. 2. Putting Away Childish Things, Harper-Collins Pub., San Francisco, 1995

Rappoport, Angelo S., The Love Affairs of the Vatican or The Favorites of The Popes, Barnes & Nobles Books, New York, 1995

Rausch, David A., A Legacy of Hatred: Why Christians Must Not Forget the Holocaust, Moody Press, Chicago, 1984

Reese, Thomas J., In The Vatican: The Politics and Organization of the Roman Catholic Church, Harvard University Press, MA., 1996

Remsburg, John E., False Claims, The Truth Seeker Company, New York, 1928

Rice, David, Shattered Vows, Priests Who Leave, William Morrow & Co., Inc., New York, 1990

Robinson, John J., Dungeon, Fire and Sword, M. Evans & Company, Inc., New York, 1991

Robinson, Jeoffrey, Confronting Power and Sex in the Catholic Church, Liturgical Press, 2008.

Peter de Rosa, Vicars of Christ: The Dark Side of the Papacy, Crown Publishers, New York, 1988

Ruethe, Rosemary, Liberation Theology, Paulist Press, New York, 1972.

Russell, Bertrand, Why I Am Not A Christian, A Touchtone Book, New York, 1957

Russer, Maximilian F., Authority in the Roman Catholic Church, Vantage Press, New York, 1991

Sangharakshita, Buddhism & the West: The Integration of Buddhism Into Western Society, Windhorse Publications, Glasgow, Australia, 1992

Schmitt, Karl M., The Roman Catholic Church in Modern Latin America, Alfred A. Knoff, New York, 1972.

Schoenherr, Richard & Young, Lawrence, Full Pews and Empty Altars, The University of Wisconsin Press, WI., 1993

Schonfield, Hugh J., The Passover Plot, Bantam Books, New York, 1966

Schweitzer, Albert, The Psychiatric Study of Jesus, The Beacon Press, Boston, MA., 1948.

Scott, Nathan A., The Tragic Vision and the Christian Faith, Asssociations Press, New York, 1957

Sebba, Anne, Mother Teresa: Beyond The Image, Doubleday, New York, 1997.

Seldes, George, The Vatican Crisis, Julian Messner, Inc., New York, 1945

Sipe, A.W. Richard, Sex, Priests, and Power: An Anatomy of a Crisis, Brunner/Mazel Publishers, New York, 1995

Smith, Charles M., How To Become a Bishop Without Being Religious, Doubleday, New York, 1965.

Smith, Wilfred Cantwell, The Faith of Other Men, A Mentor Book, New York, 1965.

Solignac, Pierre, The Christian Neurosis, Crossroad, New York, 1982.

Spinoza, Benedict de, A Theologico-Political Treatise, Dover Pub., New York, 1951.

Spong, John Shelby, 1. Rescuing The Bible From Fundamentalism: A Bishop Rethinks The Meaning of Scripture, Harper, San Francisco, 1991; 2. Resurrection: Myth or Reality? A Bishop’s Search For The Origins of Christianity, Harper Collins Pub., New York, 1994; 3. Born of a Woman: A Bishop Rethinks the Birth of Jesus, Harper, San Francisco, 1992; 4. Why Christianity Must Change or Die: A Bishop Speaks To Believers in Exile, Harper, San Francisco, 1998.

Steinhauser, Gerhard R., Jesus Christ – Heir To The Astronauts, Abelard-Schuman Ltd., New York, 1975

Thiering, Barbara, Jesus and the Riddle of the Dead Sea Scrolls, Harper, San Francisco, 1988.

Thomas, Gordon & Witts, Max Morgan, Pontiff, A Signet Book, New York, 1983.

Trần Văn Kha, 1. Thời Đại Mới, Văn Nghệ, CA., 1992; 2. Phá Ngục Tù (Viết cùng Trần Thiên Thanh), Văn Nghệ, CA., 1997.

Trần Quý, Lòng Tin Âu Mỹ Đấy, Đồng Thanh, CA., 1996

Trần Tam Tĩnh, Dieu et César: Les Catholiques dans L’Histoire du Vietnam, Sudestasie, Paris, France, 1978 (Bản tiếng Việt: Thập Giá và Lưỡi Gươm, nxb Trẻ)

Treece, Henry, The Crusades, A Mentor Book, New York, 1964.

Tuck, Patrick J.N., French Catholic Missionaries and the Politics of Imperialism in Vietnam, 1857-1914: A Documentary Survey, Liverpool University Press, G.B., 1987.

Voas, David, The Bad News Bible: The New Testament, Prometheus Books, New York, 1995.

Wallace-Hadrill, J. M., The Barbarian West: The Early Middle Ages, Harper TorchBooks, New York, 1960.

Walsh, William Thomas, Characters of the Inquisition, Kennedy & Sons, New York, 1940.

Watts, Alan W., Myth and Ritual in Christianity, Beacon Press, Boston, 1971

White, Andrew D., A History of the Warfare of Science With Theology in Christendom, Prometheus Books, New York, 1993.

Williams, Paul L., Everything You Always Wanted To Know About The Catholic Church But Were Afraid To Ask For Fear of Excommunication, Doubleday, New York, 1989.

Wilson, George B., Clericalism: The Death of Priesthood, Liturgical Press, 2008

Wolf, James G., Gay Priests, Harper & Row, San Francisco, 1989

Woodward, Kenneth L., Making Saints, A Touchtone Book, New York, 1990.

Yamamoto, Kosho, Buddhism in Europe, Karinbunko, 1967

Zindler, Frank R., Greatest Hits From Ohio, AA Press, TX, 1991.

Ziolkowski, Theodore, Fictional Transfiguration of Jesus, Princeton University Press, NJ, 1972.

PHẦN B – VÀI TUYỂN TẬP

 • Le Cléricalisme: Voilà l’Ennemi! Les Meilleures Pensées Anticléricales de Ferdinand Buisson, Léon Gambetta, Émile Combes, Victor Hugo [..et al], Herblay (Seine et Oise), Éditions de l’Idée Libre, 1937
 • Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II, Nhiều Tác Giả, Giao Điểm, CA., 1995.
 • Ki Tô Giáo: Từ Thực Chất Đến Huyền Thoại, Nhiều Tác Giả, NXB Văn Hóa, USA, 1996.
 • Alexandre De Rhodes: Người Đầu Tiên Vận Động Pháp Chiếm Việt Nam và Chữ Quốc Ngữ, Giao Điểm, CA., 1998
 • Tại Sao Không Theo Đạo Chúa, Tuyển Tập I, 1994; Tuyển Tập II, 1998, Ban Nghiên Cứu Đạo Giáo, Texas

PHẦN C – TÁC PHẨM PHÂN LOẠI THEO 7 CHỦ ĐỀ

C.1. Lịch sử phát triển Gia Tô La Mã Giáo :

1. The Cross, The Flag, and the Bomb, William A. Au; 2. Holy Blood, Holy Grail, Michael Baigent, Richard Leigh & Henry Lincoln; 3. Our Hands Are Stained With Blood: The Tragic Story of the “Church” and the Jewish People, Michael L. Brown; 4. The Birth of Christianity: Reality and Myth, Joel Carmichael; 5. The Final Superstition, Joseph L. Daleiden; 6. The Early Christian Church, J.G. Davies; 7. The Court-Martial of Jesus: A Christian Defends The Jews Against the Charge of Deicide, Weddig Fricke; 8. Deceptions and Myths of the Bible, Lloyd M. Graham; 9. The Inquisition of the Middle Ages, Henry Charles Lea; 10. The Mythmaker: Paul and the Invention of Christianity, Hyam Maccoby; 11. The Truth About The Catholic Church, Joseph McCabe; 12. The Vatican & Zionism, Sergio I. Minerbi; 13. Middle Ages, George F. Mott & Harold M. Dee; 14. The Spanish Inquisition, Jean Plaidy; 15. A Legacy of Hatred: Why Christians Must Not Forget The Holocaust, David A. Raush; 16. Dungeon, Fire, and Sword, John J. Robinson; 17. Vicars of Christ: The Dark Side of the Papacy, Peter de Rosa; 18. The Crusades, Henry Treece; 19. The Barbarian West: The Early Middle Ages, Wallace-Hadrill; 20. Characters of the Inquisition, William Thomas Walsh.

C.2. Sách Lược Truyền Đạo và Chính Trị Gia Tô La Mã Giáo :

1. Unholy Trinity: How The Vatican’s Nazi Networks Betrayed Western Intelligence to the Soviets, Mark Aarons & John Loftus; 2. The Vatican Empire, Nino Lo Bello; 3. American Freedom and Catholic Power, Paul Blanshard; 4. a. Gia Tô Thực Dân Sử Liệu, b. Sách Lược Gia Tô Thực Dân Thống Trị Toàn Cầu, c. Gia Tô Thực Dân Chính Sử, Chu Văn Trình; 5. Pope, Premier, President, Roland Flamini; 6. Catholicisme et Sociétés Asiatiques, Alain Forest & Yoshiharu Tsuboi; 7. The Roman Catholic Church in Colonial Latin America, Richard E. Greenleaf; 8. The Catholic Church in World Politics, Eric O. Hanson; 9. Les Missions Étrangères et la Pénétration Francaise au Viet-Nam, Nicole-Dominique Lê; 10. The Missionaries: God Against the Indians, Norman Lewis; 11. a. Catholic Imperialism and World Freedom, b. Vietnam: Why Did We Go?, c. The Vatican’s Holocaust, Avro Manhattan; 12. The Vietnamese Response to French Intervention: 1862-1874, Mark W. McLeod; 13. The Politics of the Vatican, Peter Nichols; 14. Christ or Evil? The Corrupt Face of Christianity in Africa, Anene Obianyido; 15. The Holy Humbugs, Padchi; 16. Missionaries, Julian Pettifer & Clive Prince; 17. The Roman Catholic Church in Modern Latin America, Karl M. Schmit; 18. Histoire de la Pénétration Francaise au Vietnam (1858-1897), Nguyễn Xuân Thọ; 19. Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghĩa Thực Dân Tại Việt-Nam, Cao Huy Thuần; 20. Dieu et César: Les Catholiques dans L’histoire du Vietnam, Trần Tam Tĩnh; 21. French Catholic Missionaries and the Politics of Imperialism in Vietnam, 1857-1914, Patrick J.N. Tuck.

C.3. Phân tích và phê bình Thánh Kinh :

1. The X-Rated Bible: An Irreverend Survey of Sex in the Scriptures, Ben Edward Akerley; 2. A History of God, Karen Armstrong; 3. The Bible Handbook, W.P.Ball, G.W. Foote et al..; 4. a. The Gospel of Love Versus Crime, b. The Shadow of the Deamon, Jack Bays; 5. Going By The Book: Past and Present Tragedies of Biblical Authority, Ernie Bringa; 6. Dieu Contre Dieu, Robert Dalian; 7. Christianity Cross-Examined, William Floyd; 8. Bible Romances, G.W. Foote; 9. Who Wrote the Bible?, Richard Elliott Friedman; 10. One Hundred Contradictions in the Bible, Marshall J. Gauvin; 11. Deceptions and Myths of the Bible, Lloyd M. Graham; 12. a. The Book of Ruth, b. The Born Again Skeptic’s Guide to the Bible, Ruth Hermence Green; 13. Mythology’s Last Gods: Yahweh and Jesus, William Harwood; 14. Some Mistakes of Moses, Robert G. Ingersoll; 15. All the Obscenities in the Bible, Gene Kasmar; 16. The Bible Unmasked, Joseph Lewis; 17. The Case Against Christianity, Michael Martin; 18. a. Resurrection: Myth or Reality, b. Born a Woman: A Bishop Rethinks the Birth of Jesus, John Shelby Spong; 19. Jesus and the Riddle of the Dead Sea Scrolls, Barbara Thiering; 20. The Bad News Bible: The New Testament, David Voas; 21. Fictional Transfiguration of Jesus, Theodore Ziolkowski; 22. The Five Gospels: What Did Jesus Say?, The Jesus Seminar.

C.4. Cấu trúc độc tài toàn trị của chế độ giáo hoàng:

1. The Papacy and the Modern World, Karl Otmar Von Aterin; 2. The Pope and the Mavericks, Louis Baldwin; 3. The Decline and Fall of the Medieval Papacy, L. Elliot Binns; 4. American Freedom and Catholic Power, Paul Blanshard; 5. Church: Charism & Power, Leonardo Boff; 6. The Final Superstition, Joseph L. Daleiden; 7. The Rest of Us Catholics: The Loyal Opposition, Joseph Dunn; 8. The Limits of the Papacy, Patrick Granfield; 9. A Modern Priest Looks at his Outdated Church, James Kavanaugh; 10. The Infallibility Debate, John J. Kirvan; 11. Infallible? An Inquiry, Hans Kung; 12. The Keys to this Blood, Malachi Martin; 13. The Totalitarian Church of Rome: Its Fuehrer, Its Gauleiter, Its Gestapo, and Its Money-Box , Joseph McCabe; 14. Freedom’s Foe – The Vatican, Adrian Pigott; 15. Authority in the Roman Catholic Church, Maximilian F. Russer; 16. Vicars of Christ: The Dark Side of the Papacy, Peter de Rosa.

C.5. Linh mục bỏ đạo:

1. Pourquoi J’ai Quitté L’Église Romaine, Georges Las Vergnas; 2. Why I Left The Roman Catholic Church, Charles Davis; 3. Letters To An Ex-Priest, Emmett McLoughlin; 4. Shattered Vows, Priests Who Leave, David Rice; 5. Full Pews and Empty Altars, Richard Schonherr & Lawrence Young.

C.6. Linh Mục cưỡng bách tình dục trẻ em và nữ tín đồ, đồng giới tình dục :

1. Lead Us Not To Temptation: Catholic Priests and the Sexual Abuse of Children, Jason Berry; 2. A Gospel of Shame: Children, Sexual Abuse, and the Catholic Church, Elinor Burkett & Frank Bruni; 3. Betrayal of Trust: Clergy Abuse of Children, Annie Laurie Gaylor; 4. Unholy Orders: Tragedy at Mount Cashel, Michael Harris; 5. Sex, Priests, and Power: An Anatomy of a Crisis, A.W. Richard Sipe; 6. Gay Priests, James G. Wolf.

C.7. Những triều đại dâm loạn của một số Giáo Hoàng:

1. The Bad Popes, E.R. Chamberlin; Unzipped: The Popes Bare All, A Frank Study of Sex & Corruption in the Vatican, Arthur Frederick Ide; 2. Christianity & Incest, Annie Imbens & Ineke Jonker; 3. The Love Affairs of the Vatican or The Favorites of the Popes, Angelo S. Rappoport; 4. Vicars of Christ: The Dark Side of the Papacy, Peter de Rosa.

 PHẦN D – WEBSITES VỀ CÔNG GIÁO LA MÃ  & CÁC VẤN ĐỀ LIÊN HỆ

* Truy cập bằng 2 từ “Christianity” (Thiên Chúa giáo) và “Crimes” (Tội ác), ta sẽ có 3.270.000 nguồn thông tin

* Truy cập bằng 2 từ “Vatican” (Toà Thánh) và “Corruption” (Tham nhũng), ta sẽ có 1.110.000 nguồn thông tin

* Truy cập bằng 3 từ “Priest” (Linh mục) và “Sex abuse” (Lạm dụng Tình dục), ta sẽ có 94.200.000 nguồn thông tin
* Truy cập bằng 2 từ Catholic” (Công giáo) và “Bashing” (Đập mạnh), ta sẽ có 122.000 nguồn thông

  D.1 General reading :

1.Christendom against science:

http://www.mksmith.org/science&xtianity.htm

2. Avro Manhattan and Roman Catholic massacre:

http://www.reformation.org/holocaus.html#Contents

3. Pope’s apology – Great laugh!:

http://www.ianpaisley.org/article.asp?ArtKey=apology

4. Pope invaded South Asia:

http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/south_asia/newsid_507000/507684.stm

5. Rwanda Nuns in genocide trial:

http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/newsid_1280000/1280947.stm

6. American church apologises for child abuses:

http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/americas/newsid_202000/202862.stm

7. Roman Catholic and Viet Nam war:

http://www.revelationwebsite.co.uk/index1/holoc/vietnam.htm#Contents

8. Why Jews don’t believe in Jesus:

http://aish.com/societyWork/philosophy/Why_Dont_Jews_Believe_In_Jesus$.asp

9. Jew onlines against Roman Catholic:

http://jewwatch.com/index.html

10. Quotes on Christianity:

http://www.truthbeknown.com/christianquotes.htm

11. Commentary on New Testament:

http://www.truthbeknown.com/christianscript.htm

12. Why I am not a Christian: top 10 reasons:

http://www.positiveatheism.org/mail/eml9131.htm

13. Cruleties and violences in Bible:

http://www.skepticsannotatedbible.com/cruelty.html

14. How Mission activities be reduced?:

http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/3991/Missionstop.html

15. Interesting page about thought crime:

http://www.deoxy.org/tcrime.htm

16. Origin of US’ s Constitution:

http://www.matriarch.com/wafaacn.htm

17. Christianity – Papal mafia – Insquisition -black magick:

http://www.geocities.com/sectbusters/christianity.html

18. The Bible’s Unholy Origins:

http://www.deism.com/biblevotes.htm

19. The bloody Bible (very interesting site):

http://www.minitru.org/llf/bloody.html

20. The Case against Catholicism – Joe Mc Cabe:

http://www.homeusers.prestel.co.uk/littleton/re0_cath.htm#effects

21. Secrets of Jesus Christ: 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/mark_mason/ch4ex2.htm

22. The incredible cover-up of Dead Sea Scroll secrets:

http://webferret.search.com/click?wf,Dead+AND+Sea+AND+Scrolls+AND+Jesus,,www.itsnet.co.uk%2Fjescroll,,hotbot

23. A Frank Discussion on Dealing with Christians

 http://www.churchofreality.org/opinion/christian.htm  

D.2 More valuable readings online :

1. Falsehoods of Romanism:

http://www.ianpaisley.org/falsehoods.asp

2. Islamic against of conversion to Christianity:

http://www.islamic-awareness.org/Polemics/deception.html

3. Christianity and Slavery:

http://www.religioustolerance.org/chr_slav.htm

4. Story of Virgin Mary :

http://www.famcon.com/abc/jeffnoor/marytoc.html

5. Jews and Martin Luther:

http://www.nobeliefs.com/luther.htm

6. Asian American’s matters:

http://modelminority.com/media/stereotypical.htm

7. Roman Catholic deception:

http://www.endtimeprophecy.net/~tttbbs/EPN-2/GroupPages/grupromn.html

8. Mystery Babylon: religion of the Beast:

http://www.mt.net/~watcher/vaticanmain.html

9. Devil at home in Rome:

http://www.theharrowing.com/devil.html

10. Pope is “Wolf” and “Conspirator”:

http://www.dalitstan.org/journal/genocide/christians/popewolf.html

11. The truth about Roman Catholicism:

http://www.africanaquatics.co.za/_christian/_articles/truth_about_roman_catholicism.htm

12. Christian identity and White-supremacism:

http://www.religioustolerance.org/cr_ident.htm

13. Prophecies of Nostradamus:

http://www.faqs.org/faqs/nostradamus/part6/

14. Crime of Galileo:

http://www.fordham.edu/halsall/mod/1630galileo.html

15. How Pope John Paul II criticizes Buddhism?

http://www.catholic.net/RCC/POPE/HopeBook/chap14.html

16. How many people have been killed since Bible time?

http://www.matriarch.com/victims.htm

17. Mother Mary and miracle conspiracy:

http://www.theness.com/articles/mothermarycometome-nejs0204.html

18. …Reasons of Humanists rejecting Bible:

http://www.humanist.net/religion/thebible.html

19. Mother Teresa’s order cruel treatment to children:

http://www.christianitytoday.com/ct/2000/140/55.0.html

20. Joseph Francis Alward criticizes Bible:

http://members.aol.com/JAlw/joseph_alward.html

D.3 Roman Catholic and War criminal:

1. Vatican and Nazis Murderer:

http://www.humboldt1.com/~016910/BibliogVaticanNazis.html

2. My Lai massacre afflicted by American Catholic officers?:

http://www.humboldt1.com/~016910/Mylai.html

3. Secret history of the Jesuites:

http://www.chick.com/reading/books/153/153_03.asp

4. Vatican- the money hunger:

http://cbc.ca/cgi-bin/templates/view.cgi?category=Canada&story=/news/2001/07/06/vatican_010706

5. Pope urged to apologise for Vatican castrations:

http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,536420,00.html

6. Roman Catholic’s connection to murder President Abraham Lincoln:

http://www.weirdload.com/lincoln.html

7. Vietnamese Catholic looking for priesthood profession, read this:

http://www.doitnow.com/~azweb/seminary.htm

8. Unidentified Flying Object {UFO}: Catholic Church conspiracy:

http://www.weirdload.com/

9.Gospel of blood suckers:

http://www.pro-gospel.org/articles/flesh.html

10. Historical meaning of some US Presidents looking for Pope’s advice:

http://detnews.com/2001/religion/0107/27/religion-250986.htm

11. The Masonry {Tam Diem} is Vatican’s enemy? No, they have an affair to murder:

http://pages.ivillage.com/maisylovesme/babylon/antichrist_5.html

12. Vietnam and American’s G.I. matters:

http://www.modelminority.com/history/giracism.htm

13. US Marine Corps landed French Missionaries in VN since 1845:

http://www.northfork.net/vietnam/usmc_in_vietnam.htm

14. Catholic Priests charged with murder’s cases:

http://www.ananova.com/news/story/sm_408273.html

15. Wars of religion:

http://www.lepg.org/wars.htm

16. Battles over the Crusades:

http://catholicleague.org/research/battle_over_the_crusades.htm

17. God’s will?: US war crime in VN:

http://www.homeusers.prestel.co.uk/littleton/v5_warcr.htm

18. US war crime in VN part II:

http://www.homeusers.prestel.co.uk/littleton/v1214jap.htm

19. War crime in Vn part III:

http://www.homeusers.prestel.co.uk/littleton/br67wcv1.htm

20. War crime in VN part IV:

http://www.homeusers.prestel.co.uk/littleton/v1203led.htm

21. European-American Unity and Rights Org.:

http://www.davidduke.com/writings/09-17-01.shtml

D.4 Roman Catholic and  non-stop sex abuse :

1. Real definition of religious freedom:

http://www.escape.ca/~dkost/index.htm

2. BBC: Child abuses stay top at Catholic school in England:

http://news.bbc.co.uk/hi/english/uk/newsid_1055000/1055267.stm

3. Why Catholic Church seeking for State aid to child abuses?

http://flag.blackened.net/revolt/ws93/church40.html

4. Catholic Church’s child abuse horrors in Ireland:

http://flag.blackened.net/revolt/ws95/paedo44.html

5. Catholic confusion and deception:

http://www.geocities.com/rapture77/indrome.html

6. The spirits of Godfather:

http://www.globalnetexec.com/renew2000.htm

7. Voices of child sexual abuse by Roman Catholic Church in Scotland:

http://www.testament.fsnet.co.uk/front_door.htm

8. Catholics and Protestants: Drunken barbarian and mellow Roman?:

http://www.indiana.edu/~engs/articles/cathprot.htm

9. Survivor Networks of those abused by Priests:

http://www.teleport.com/~snapmail/index.html

10. Catholic Priests abused Nuns for sex:

http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,460287,00.html

11. Sex abuses by Catholic church in Canada:

http://www.religioustolerance.org/sch_resid.htm

12. Catholic Priests and Nun’s sex exploitation:

http://www.natcath.com/NCR_Online/archives/031601/031601a.htm

13. BBC: Catholic apologises for sex abuses publicly:

http://news6.thdo.bbc.co.uk/low/english/world/europe/newsid_71000/71094.stm

14. Phenomena of Catholic Priests raping Nuns:

http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/newsid_1234000/1234268.stm

15. Canadian Catholic sex scandals:

http://www.double-cross.com/Canadianss.html

16. Sex in God’s words:

http://www.minitru.org/llf/sexbible.html#sextalk

17. Statistics on Catholic Pedophile Priests in US.:

http://www.thelinkup.com/stats.html

18. Facts about Priest Sex scandals: state by state, county by county, priest by priest, day by day, crime by crime!

http://bishopaccountability.org/

D.5 Christian-Jewish-Muslim trilogy :

1. Some Facts about Islam:

http://www.millennia.co.za/worldwatch/islam.htm

2. Jewish conspiracy:

http://www.wcotc.com/jews/conspiracy.html

3. Price of liberty is eternal vigilance:

http://kwelos.tripod.com/thoughtpolice.htm

4. Why I am not a Christian: top 10 reasons:

http://www.positiveatheism.org/mail/eml9131.htm

5. A Christian-Muslim dialogue:

http://www.answering-islam.org/index1.html

6. Why US should abandon Israelis and blame itself?:

http://toogoodreports.com/column/general/wong/0921-2301.htm

7. A file from Christian Information Ministries:

http://www.ldolphin.org/cisislam.html

8. Science and knowledge: obstacles to islam:

http://members.aye.net/~abrupt/house/islam5.html

9. How Roman Catholic uses money to abuse another country:

http://jewwatch.com/jew-occupiedgovernments-CIS-financiers.html

10. God wars:

http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/3991/GodWars.html

11. Anti-missionaries Webpage:

http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/3991/mission.html

12. United Methodist and bloody mission to the Indians:

http://www.iwchildren.org/methwaho.htm

13. Why people hate Christianity – read this:

http://www.crosswinds.net/~sawdustdog/manifest.html

14. Story of slavery and religion in America:

http://www.ipl.org/ref/timeline/

15. An act of contrition:

http://www.time.com/time/magazine/archive/1995/950703/950703.dividingline.html

16. Mass execution of Indians in Wounded Knee because of their religion:

http://www.iwchildren.org/wknee.htm

17. Is Israel worth the terrorism???

http://www.deism.com/isisraelworthit.htm

18. The Arab Imperialism:

http://www.hindutva.org/AnwarShaikh/ArabImperialism/

19. Christianity versus Muslim:

http://wings.buffalo.edu/sa/muslim/library/jesus-say/contents.html

Source: http://giaodiemonline.com/2009/06/thumuc.htm

Advertisements
 
2 phản hồi

Posted by trên Tháng Bảy 21, 2011 in Chính trị, Kt-tô giáo-Công giáo, Văn Hóa

 

Nhãn: , , ,

2 responses to “MẶT TRÁI CỦA THIÊN CHÚA GIÁO – THƯ MỤC VÀ WEBSITES

 1. tranbot

  Tháng Mười Hai 25, 2011 at 3:40 sáng

  Chúng nó tự vinh danh là “đạo của Chúa” cho nên lên án, nhảy đành đạch rồi léo nhéo những ai dám phê bình “đạo của Chúa”! Khổ quá, chắc chỉ có 7% con chiên Việt cuồng tín mới theo lời vận động của chúng! Người dân Âu Mĩ chẳng mấy ai nghe bọn “dân Chúa” này léo nhéo!

   
 2. tranbot

  Tháng Mười Hai 25, 2011 at 3:44 sáng

  Vả lại bọn này trong não toàn chứa tương hột “thần học” nên biết quái gì đến pháp luật như quyền tự do phát biểu… Suốt ngày cứ Chúa trời, Jesus, và giáo hội!

   

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: