RSS

Con chiên nổi loạn bỏ “đức vâng lời” cùng với Linh mục tố khổ Giám mục

14 Th1
Trần Chung Ngọc

Vài Lời Nói Đầu

► Tại sao Công giáo lại bị coi như một hiểm họa cho mỗi quốc gia?

Con Chiên Nổi Loạn Chống Chủ Chăn

 Bài Giảng Gây Sóng Gió Của GM Nguyễn Văn Khảm

Cánh Chung Luận và Thuyết Thế Mạt

Người Công Giáo Hiểu Sao Về Matthew 25: 31-46?

Làm lành lánh dử có được Chúa chọn không?

 Con người bất nhân của Giê-su trong Tân ước

 Ý Nghĩa Thực Của Matthew 25: 31-46

Học thuật Ca-Tô

► Các Bậc Lãnh Đạo Ki Tô Giáo Nhận Định Sao Về Ngày “Cánh Chung” Của Ki Tô Giáo?

Giê-su Có Đủ Tư Cách Để Phán Xét Nhân Loại Không?

► Vài Diễn Biến Trong Nội Bộ Công Giáo

 Nhận Định Về Những Luận Điệu Chống Giám Mục Nguyễn Văn Khảm

Vài Lời Kết.

Vài Lời Nói Đầu

Có một số người cho rằng tôi viết những bài về Công giáo với mục đích chống Công giáo và để cho người Công giáo đọc.  Họ lầm to, mục đích của tôi không phải vậy. Tôi biết rõ người Công giáo rất sợ sự thật, và họ đã được các bề trên dạy kỹ, với cái đòn tuyệt thông và Chúa phạt treo trên đầu, và với khả năng hiểu biết về tôn giáo của họ rất giới hạn, dù họ thuộc lớp người mang danh là trí thức, cho nên họ không dám đọc những bài người ngoài viết về Công giáo, tuy rằng những bài này đều thuộc loại nghiên cứu với những tài liệu khả tín, điều mà các trí thức Tây phương đã làm trong suốt hai thế kỷ nay rồi.  Hơn nữa, một khi đã được cấy vào đầu một đức tin mà không cần đến lý lẽ thì không có lý lẽ nào có thể thay đổi đức tin của họ, như Frederick Nietzche đã viết:  “Những gì mà quần chúng được dạy để tin mà không cần đến lý lẽ,  vậy thì ai có thể phủ bác niềm tin này bằng lý lẽ?” (What the populace learned to believe without reasons, who could refute it then by means of reasons?). Tôi hiểu rõ như vậy.  Nhưng đó chính là khiếm khuyết lớn của đời họ: kém hiểu biết. Và chính sự kém hiểu biết này đã khiến cho ngay cả một số lãnh đạo và trí thức Công giáo cũng không thể thoát ra khỏi một điểm mù tôn giáo.  Họ có một đầu óc hiểu biết cũ kỹ về tôn giáo thuộc thế kỷ 17 (An astrolabe mind) như Mục sư Ernie Bringas nhận định về đại đa số tín đồ Ki Tô Giáo ở Tây phương. Và hiển nhiên sự hiểu biết của các tín đồ Ki-tô Việt Nam còn tệ hơn nữa.

Những bài tôi viết về Công giáo là để cho những người ngoài Công giáo đọc, chiếm tuyệt đại đa số người dân Việt Nam, để cho họ thấy thực chất của cái đạo Công giáo, và hi vọng vì đó họ không để cho cái thòng lọng Công giáo quấn vào cổ họ, giảm bớt hiểm họa Công giáo trên đất nước

Tại sao Công giáo lại bị coi như một hiểm họa cho mỗi quốc gia ?

Ngày nay thế giới trí thức Tây phương đã biết rõ, Công giáo là một hiểm họa cho cả nhân loại.  Những người Việt Nam có đầu óc cũng đã nhận thấy qua lịch sử, Công giáo đã gây họa cho Việt Nam không ít.  Tại sao Công giáo lại bị coi như một hiểm họa cho mỗi quốc gia nói riêng, cho nhân loại nói chung? 

Chính bởi vì bản chất phi dân tộc của Công giáo cùng với cấu trúc toàn trị của hệ thống quyền lực Công giáo, kèm theo những tín lý, tín điều thuộc loại mê tín đã lỗi thời vẫn còn tiếp tục được sử dụng để nô lệ hóa đầu óc tín đồ, biến họ thành đám người cuồng tín mê mẩn, chỉ biết đến thiên đường (mù) của Chúa chứ không cần biết đến quốc gia dân tộc là gì, và cúi đầu “quên mình trong vâng phục” một định chế ngoại lai, một định chế buôn thần bán thánh, một định chế tự cho là mình nắm trong tay chân lý mạc khải để mê hoặc những kẻ ngu dốt, một định chế cầm đầu bởi những kẻ vô tín vô luật (sans foi, ni loi), vô đạo đức, nhưng lại tự cho mình là có thể quyết định luân lý, đạo đức, đời sống tâm linh và xã hội của nhân loại. 

Lịch sử các giáo hoàng đồi bại, vụ không ít linh mục hiếp dâm các “sơ” trên 27 quốc gia, bắt một số đi phá thai và trên 5000 linh mục can tội loạn dâm, ấu dâm, cộng với 7 núi tội ác của Giáo hội đối với nhân loại mà Giáo hội đã chính thức xưng thú trước thế giới, đã nói rõ hơn gì hết bản chất tà đạo của Công giáo.  Thử hỏi có tôn giáo Đông phương nào như vậy không?  Thật là rõ ràng, tác hại của Giáo hội Công giáo đối với nhân loại cho thấy Công giáo đúng là một hiểm họa cho mọi quốc gia. 

Điều đáng mừng là Công giáo đang trên đà suy thoái không phương cứu vãn trên khắp thế giới, nhất là ở Âu Châu và Mỹ Châu.  Giáo hoàng Benedict XVI đã nhiều lần than phiền về sự suy thoái của Công giáo và cứ luôn luôn kêu gọi tín đồ hãy trở về với truyền thống Công giáo, không hiểu đối với thế giới thì đó là truyền thống gì?

Cái bản chất  phi tổ quốc,  phi dân tộc  của các tín đồ Công giáo đã được Edgar Jones phân tích khá rõ trong cuốn Jesus: The Rock of Offense.  Tác giả là mục sư Tin Lành ở Memphis, Tennessee.   Từ sự phân tích này, hi vọng chúng ta có thể hiểu rõ vấn đề hơn.

Những người đáp ứng lời kêu gọi gia nhập “đoàn chiên nhỏ”, giống như Giê-su, đến từ một quốc tịch của một quốc gia trong những quốc gia trên thế giới.  Họ không còn dự phần trong những quốc gia (của họ)trong thế giới nữa, và họ cũng chẳng muốn dự phần làm chi.  Sự tách biệt ra khỏi quốc gia này là do sự thay đổi về lòng trung thành của cá nhân họ và phản ứng của thế giới (đối với họ) : sự căm ghét.  Giê-su đã chứng nghiệm sự căm ghét cao độ của quốc gia ông ta.  Với sự căm ghét này ông ta đã làm gương cho các môn đồ của ông ta.  Ông dạy họ là họ sẽ bị mọi quốc gia ghét (Matthew 24:9). Ông ta bao giờ cũng cân nhắc cẩn thận lời nói của mình để chuyển đạt ý định của mình.  Bất cứ khi nào ông nói “mọi quốc gia” là ông ta nghĩ đúng như vậy.  Cũng vậy, điều mà chúng ta biết chắc là: bất cứ người nào mà không bị mọi quốc gia ghét thì người đó không thuộc đoàn chiên của ông ta.  Giê-su đã nói thật rõ ràng rằng những người theo ông sẽ bị mọi quốc gia ghét.

Vậy, đây là một tiêu chuẩn để chúng ta định giá trị về ước vọng của chúng ta trong sự chia xẻ gia tài của nước Chúa.

Hãy nhớ lời của Giê-su: “Các ngươi sẽ bị mọi quốc gia ghét (Matthew 24:9)”

Chúng ta thay đổi sự trung thành của chúng ta vì chúng ta không còn gì mấy để chia xẻ với những quốc gia của chúng  taChúng ta không còn dự phần gì mấy với cha mẹ, gia đình, châu báu, sự tìm kiếm, đời sống, bạn hay thù.  Giêsu  đã hủy bỏ sự trung thành với nơi sinh của chúng ta và thay thế bằng một nơi sinh thứ hai hay tái sinh.(Ki Tô Giáo có danh từ “born again” chỉ những người hoàn toàn thay đổi, như là chết đi sống lại để tuyệt đối tin vào Chúa và hiến thân toàn vẹn cho Chúa.  Nói cách khác con người cũ của chúng ta phải chết đi để sống lại trong Chúa dù không phải là thân xác chết thật. TCN)

Do đó, lòng ái quốc, chủ  yếu thường  đặt vào quốc gia của con người, nay trở thành tâm điểm của sự ác.  Chúng ta không còn là những người yêu nước theo ý nghĩa quốc gia, vì yêu nước có nghĩa là tôn trọng tổ tiên, và chúng ta đã thay thế tổ tiên xưa, nghĩa là những người sáng lập đất nước, và tổ tiên đã sinh ra ta, bằng một người cha của chúng ta ở trên trời.

Sự   tái  sinh  này  cũng  giống y  như  sự  sinh  ra  đầu  tiên, theo nghĩa là nó cung cấp cho chúng ta các bậc sinh thành mới, một gia đình mới, một quốc gia mới, và một quốc tịch mới.  Mọi sự liên hệ mà chúng ta có từ khi mới sinh ra đời đối với quốc gia dân tộc gia đình v.. v.. được thay thế bởi những liên hệ mới trong sự tái sinh.  Trong dân tộc mới này, Thiên Chúa là người Cha mới và duy nhất, và những người tuân theo ý Thiên Chúa là những người mẹ mới, anh chị em, con trai con gái mới. Dân tộc mới là “đoàn chiên nhỏ”, và quốc tịch mới là quốc tịch ở trong đoàn chiên nhỏ, hay căn bản hơn, là quốc tịch trong nước của Thiên Chúa, vì nước này đã được trao cho bầy chiên nhỏ.

[Edgar, Jones, Jesus: The Rock of Offense, p. 68-69: People who respond to the call to belong to the little flock come, like Jesus, out of a nativity associated with nations of the world.  They are no more participants in the nations of the world, nor do they wish to be.  Their separation is effected both by a change in their personal loyalty and by the response of the world: hatred.  Jesus experienced the intense hatred of the nation.  In this he served as an example for his disciples.  He had taught that they were to be hated by all nations.  Therefore there is no nation that does not hate his disciples (Matthew 24:9).  He always chose his words with care to convey his meaning.  Whenever he said, “all nations”, he meant exactly that.  Also, of this we may be sure: whoever is not hated by all the nations of the world has no part in the little flock.  Jesus said expressly that such would be hated by all nations.  This, then, becomes a criterion by which we evaluate our hope of sharing in the inheritance of the Kingdom.  Remember his word: You shall be hated by all nations (Matthew 24:9)

We change our personal loyalty because we no longer have much in common with the nations.  We share neither father, nor family, nor treasure, nor quest, nor life, nor friend, nor wnemy.  He cancels the loyalty of the first nativity and replaces it with a new one arising from a second nativity or rebirth.  Thus patriotism, as usually centered in one’s earthly nation, becomes a focus of evil.  We are no more patriots in the national sense, for patriotism means “fatherism”, and we have supplanted the old fatherism, which focused on “the fathers of the nation” and the progenitor fathers, with a new one centered in the Father in heaven.

This second nativity is nothing less than the new birth that Jesus made essential to seeing the Kingdom of God.  It was to Nicodemus that he said: Truly, truly, I say to you, unless one is born a new, he cannot see the Kingdom of God (John 3:3).

This new birth acts in precisely the same way as the old one, in that it provides one with a new parentage, a new family, a new nation and citizenship.  Every relationship arising from the first birth is replaced by the new relationships arising from the second, or new birth…. Within the new ethnicity, God is the new and only Father; those who do his will are the new mother, brother, sister, son, and daughter.  The new nation is the little flock, and the new citizenship is that in the little flock, or more fundamentally, citizenship in the Kingdom of God, since it is to the little flock that the Kingdom is given.

Qua bài viết này quý đọc giả sẽ thấy rõ đầu óc của một số trí thức Công Giáo Việt Nam thuộc loại nào, và sự hiểu biết của họ ở mức nào mà họ vẫn tiếp tục sống trong sự mê sảng.

Con Chiên Nổi Loạn Chống Chủ Chăn :

Số là gần đây tôi thấy con chiên Việt Nam nổi loạn, bỏ “đức vâng lời” mà “đức thánh cha” thường nhắc nhở đó là một điều kiện để được lên thiên đường (mù), đánh tơi bời các bề trên mà họ cho là “quốc doanh” hoặc không chống Cộng như họ.  Nổi bật nhất là vụ đánh Giám mục Nguyễn Văn Khảm về một bài giảng của ông ta, và Giám mục Nguyễn Thái Hợp về chủ đề “sex”. 

Nguyên trên trang nhà http://www.bacaytruc.com/ mà hình biểu tượng của website này là hình của “Tam Đại Việt Gian Ngô Đình Diệm”, cũng có mấy bài tố khổ GM Khảm, khoan kể trên một số diễn đàn công cộng.  Họ dùng những từ ngữ như  sau để tặng GM Khảm: “Giám mục hai lòng chó sủa hoang”, “Tòa Rao Giảng TIN MỪNG thành nơi truyền bá ”tin dữ”; “Ăn cơm Giáo Hội, làm tôi vua Mác.”; “Gm Khảm ma lanh mánh khóe hơn cả cs”; “Những luồn nịnh của ngợm Nguyễn Văn Khảm”; và về GM Hợp: “Trò Chơi Sex của Cha Hợp” (vẫn là Cha của họ”); “GM Hợp cải tạo sinh lý cho phái nữ”; Con chiên Việt Nam mà nói các “Chúa thứ hai” của họ như vậy thì trời sắp sập xuống đầu Giáo hội Công Giáo La Mã ở Việt Nam rồi.  Vatican còn đợi gì mà không tuyệt thông cái đám này.  Đây là sự tiến bộ của thiểu số người Công giáo Việt Nam, tuy đi sau trí thức Tây phương cả một thế kỷ.  Nhưng điều đáng nói là những sự chống đối GM Khảm lại không phải là do sự tiến bộ trí thức mà là bắt nguồn từ cuồng tín, từ ngu si vô trí.  Ngu si vô trí không phải là không có khả năng hiểu biết mà là không hiểu biết rõ một vấn đề nào đó như nó đúng là như vậy. 

Tôi thường chẳng có mấy khi nghe hoặc đọc những bài giảng của các bậc chăn chiên, dù là của Giáo hoàng, vì tôi biết rõ sự đạo đức giả trong những thủ đoạn truyền đạo, và các bậc chăn chiên Việt Nam chỉ là những loa phóng thanh của Vatican, nhắc đi nhắc lại những lời mê sảng thuộc thời Trung Cổ ở Âu Châu.  Vì trường hợp GM Nguyễn Văn Khảm rất đặc biệt, bị các con chiên đánh tơi bời, cho nên tôi tò mò vào nghe trong http://tgpsaigon.net/audio/20111117/13474 xem ông GM này giảng những gì.  Và tôi đã đọc những bài phê bình GM Khảm của LM Đỗ Xuân Quế,  Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên và vài con chiên như Phan văn Phước, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Nguyễn An Quý, Vũ Ngọc Tuyến & Trần Mọng Oanh, Phạm Minh Tâm. 

Nhận xét chung của tôi là “Một đám người mù phê bình một người chột.”.  Xin đừng có cho là tôi có ý nguyền rủa họ. Tuyệt đối không phải.  Ý của tôi là họ có mắt cũng như mù vì nhắm mắt tin vào những điều không thể tin được.  Đây không phải là đức tin, mà là sự tin bướng tin càn, tin một cách mù quáng bất kể lý lẽ tuy rằng trước mắt họ có tất cả những bằng chứng mà không một người nào có đầu óc có thể tin được.  Trong thế kỷ 21 này, họ không có quyền nói là không biết.  Nhân danh là những trí thức, không ít thì nhiều, họ phải biết rõ về tôn giáo của họ, từ những giáo lý chính cho đến những diễn biến trong Giáo hội. 

Trong cuốn Mary, Weidenfeld and Nicolson, London, 2001, tác giả Michael Jordan viết, trang 304:

Đức tin cần được xây dựng trên sự tín nhiệm và tin tưởng, sự trung thực của những hứa hẹn lương thiện và thẳng thắn, nếu không thì đức tin đó có ích gì.  Nếu đức tin đặt căn bản trên những lời nói láo, dối trá, và những mánh khóe có tính toán, thì nó trở thành không sao biện minh được và thực ra thì đó có thể gọi là đức tin hay không?..  Ở bình minh của thế kỷ 21, nhiều người trong chúng ta không thể tự cho phép là ngu dốt hay mê tín và đức tin bị che mắt của chúng ta phải mở rộng cho những phê bình nghiên cứu đứng đắn.  Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta biết rằng có sự tin mù quáng ở trong đó và cái hiểu của chúng ta đã bị kiểm soát bởi những người đã nhân danh tôn giáo, quyết định bảo vệ quyền lợi và vị thế gia trưởng trong xã hội của mình.

[Faith needs to be built on trust and confidence, the fidelity of promises given honestly and openly, otherwise there is no point in having it.  If faith is founded on lies, deceit and calculated manipulation, then it becomes impossible to justify and there even a question mark against whether it can reasonably be called faith…  At the dawn of the twenty-first century, many of us can no longer claim to be ignorant or superstitious and our blinkered faith becomes open to more serious criticism.  This is particularly true when we know that bigotry is involved and that our understanding has been controlled by men with vested interests, determined to safeguard their own patriarchal social position in the name of religion.]

Giám mục Khảm mù một mắt vì thời buổi này còn mang ra rao giảng những điều hoang đường không thể tin được trong Thánh Kinh, thí dụ như Chúa Giê-su sẽ trở lại lần thứ hai để xét xử nhân loại, một chuyện hoang đường nhất trong thời đại ngày nay, nhưng ít ra ông ta còn một mắt để nhìn ra thế giới bên ngoài, nhìn vào Marx, nhìn vào thuyết nghiệp báo của nhà Phật. 

Còn LM Đỗ Xuân Quế và đám con chiên tố khổ Giám mục Khảm thì mù tịt cả hai mắt, vì họ tự giam mình trong cái mà Tiến sĩ Barnado gọi là “Bóng tối dày đặc của ý thức hệ Công giáo La Mã” (In the thick darkness of Romanism), không biết gì đến thế giới bên ngoài. Họ cho rằng chỉ có Công giáo mới có “Cánh Chung Luận”, chỉ trích Giám Mục Nguyễn Văn Khảm mà không biết rằng, Giám mục đã nói rất đúng: “Bất cứ một tôn giáo nào cũng hàm chứa bên trong một cánh chung luận, triết thuyết nào có khả năng cung cấp cho con người một cánh chung luận hấp dẫn, cũng có nghĩa là cung cấp một niềm hy vọng có sức thuyết phục thì triết thuyết đó cuốn hút con người.”.  Vì ông ta dám nói về “Cánh Chung Luận” của Marx mà không biết rằng các con chiên vô trí của ông ta đã được nhồi sọ kỹ để hành động như những con bò mộng Tây Ban Nha, chỉ biết húc càn khi nhìn thấy màu đỏ.  Nhưng họ không biết rằng họ kém hiểu biết hơn Giám mục Khảm rất nhiều về thế sự bên ngoài.  Đọc những luận điệu chống đối GM Khảm của họ, chúng ta thấy rõ, họ có dị ứng với Marx, ngoài sự kết hợp Marx với những hành động trên chính trường của CS, nhiều khi không ở trong lý thuyết CS, nên chỉ nghe thấy tên Marx là họ đã vùng lên chống một cách điên cuồng trong khi họ chẳng hiểu gì về Marx.

Mời quý vị đọc tiếp… http://giaodiemonline.com/2012/01/conchien.htm

Source: http://giaodiemonline.com/2012/01/conchien.htm

Advertisements
 

Nhãn:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: